100 % fast stilling som faglærer i maritime fag

 

 

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver:

100 % fast stilling som faglærer maritime fag ved Nordkapp videregående skole.

Om stillingen og arbeidsoppgaver:
Det lyses ut fast stilling som programfaglærer i Maritime fag 100 % med fagkompetanse innenfor matrosfaget. Andre oppgaver kan bli tillagt ut fra kvalifikasjoner og behov skolen måtte ha.

 

Kvalifikasjonskrav:

Undervisningskompetanse på videregående nivå.

Kvalitetsorientert sett opp mot pedagogisk tilnærming og ressursforvaltning.

 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Må være strukturert, tydelig og inneha gode relasjonskunnskaper
 • Evne til god klasseledelse
 • Høyt faglig engasjement
 • God digital kompetanse

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Å bo og jobbe i tiltakssonen gir mange økonomiske fordeler. Les mer om fordelene på våre nettsider
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Mentorordning for nye lærere
 • Dekking av flytteutgifter, jfr. Fylkeskommunens reglement

 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (www.hkdir.no). 
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)  

 

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem EasyCruit.  

 

Søknadsfrist og andre opplysninger:

Fra 01.01.2024 deles fylkeskommunen opp i Finnmark fylkeskommune og Troms fylkeskommune

 

Søknadsfrist:16.10.2023

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Intervjuer vil bli gjennomført i uke: Etter avtale

 

Viktig informasjon til deg som skal søke

 

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmark fylkeskommune sine skoler og PPT/OT må politiattest fremlegges jf. opplæringslova sine regler. 

En politiattest skal ikke være eldre enn tre måneder. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

 

 

Søk her

 

 • Fylke: Troms og Finnmark
  Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 16.10.2023
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Arbeidssted: Honningsvåg

 

Kontaktpersoner:

Jan-Magne Gaare
mob: +47 94890219

 

Hjemmeside:

/nordkapp.vgs.no/

 

Adresse:

Klubbveien 9 9751 Honningsvåg

 

Troms og Finnmark fylkeskommune Nordkapp videregående skole

Nordkapp videregående skole og Maritime fagskole Nord avdeling Honningsvåg ligger sentralt i Honningsvåg – byen ved Nordkapp. Nordkapp videregående skole har tilbud innen naturbruk, fiske og fangst, akvakultur, restaurant- og matfag, konditorfaget, elektrofag, maritime fag samt studiespesialisering. Skolen har i tillegg ansvaret for distanseundervisning til 8 kystkommuner – Veksling LOSA.

I tillegg har skolen ansvaret for Nettskolen Finnmark som er under stadig utvikling.
Gjennom skolens kursavdeling arrangeres mange utadrettede kurs og utdanningstilbud for skolens elever, private og næringslivet.

Skolen og skolemiljøet er tuftet på felles strategi for videregående opplæring i Finnmark (Bærekraftig opplæring i Finnmark – med hjertet rundt eleven og lærlingen), med verdigrunnlag der eleven er i sentrum.
Alle ansatte, uansett stilling, skal bidra til oppnåelse av felles mål i henhold til skolens samfunnsoppdrag. Våre nye faglærere må derfor være glad i mennesker og bidra i utviklingsarbeidet av organisasjonen.
Mer om skolen finner du på https://nordkapp.vgs.no 

Del stillingen

Selskap

Lenke til firma

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

Ingen lokasjon registrert

Søknadsfrist

Juni 30, 2023