Barnevernskonsulent (søknadsfrist 27.04)

 

Barnevernskonsulent svangerskapsvikariat

 

Barnevern – Kongsvinger kommune

Hver eneste dag jobber kommunens medarbeidere for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål.

Nå trenger vi enda flere som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og bli den beste utgaven av seg selv. Kommunens satsingsområder er inkluderende barnehage- og skolemiljø, språk- og realfagskommune og fagfornyelsen. Mottoet er eleven som ressurs.

Barneverntjenesten har 26 ansatte og er organisert i tre team, mottaks,- og undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam, ledet av hver sin teamleder.

Er du bevisst egne verdier og holdninger og hvilken betydning det har for dine handlinger og valg? Mestrer du i tillegg å være fleksibel og løsningsorientert i uforutsigbare situasjoner kan du være den vi søker etter.

Arbeidsoppgaver

Saksbehandling etter lov om barneverntjenester og til den kvaliteten som er fastsatt
Oppfølging og veiledning
Delta i teamarbeid inkludert saksfordeling og drøfting av saker
Være delaktig i tjenestens utviklingsarbeid
Bidra i nettverksarbeid og samarbeide med andre instanser
Gi råd og veiledning
Oppfølging av barn, unge og familier
Oppmøte i rettsinstanser
Tar initiativ og setter i gang hjelpeprosesser etter behov

Kvalifikasjoner

Sosialfaglig utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller annen relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
Annen likeverdig utdanning i kombinasjon med relevant praksis kan også søke
Erfaring fra førstelinjetjenesten i barnevernet foretrekkes
Relevant tilleggsutdanning er en fordel
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Kommuniserer på en klar og tillitsskapende måte
Fleksibel, lærevillig og løsningsorientert
Selvstendig og pålitelig med god evne til å prioritere
Er opptatt av å hjelpe andre og bidrar til andres måloppnåelse
Har gode samarbeidsevner, har høy arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø
Opptrer respektfullt, er ydmyk og bevisst på egen innvirkning på miljøet rundt deg
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Personlig egnethet, ferdigheter og interesser vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Faglig sterke, motiverte og nytenkende medarbeidere
Et inspirerende og godt arbeidsmiljø med høy kvalitet
Gode pensjons,- og forsikringsordninger
Lønn etter gjeldende avtaler og kompetanse

Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
Enheten har leasingbiler til disposisjon, med det må påregnes bruk av egen bil etter behov
Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 27.04.2020

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Barnevernskonsulent svangerskapsvikariat
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4219890378
Stillinger: 1
Startdato: 03.08.2020
Sluttdato: 31.05.2021
Arbeidssted Rådhusplassen 3, 2212 Kongsvinger

 

Kontaktinformasjon

Kristin Midtsund, Enhetsleder
41 40 32 25

Sissel Bøsterud, Teamleder tiltaksteam
90 08 25 40

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Kristin Midtsund
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 41 40 32 25
  • Sissel Bøsterud
  • Tittel: Teamleder tiltaksteam
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 90 08 25 40

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

April 27, 2020