*By- og arealplanlegger *Byggesaksbehandler (søknadsfrist 16.02)

 

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.
Sektor for tekniske tjenester søker:

By- og arealplanlegger, 100 % fast

 

Tiltredelse: Etter avtale.  

Arbeidstid: Dagtid

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • Behandle område- og detaljplaner etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer langsiktig planleggingsarbeid hvor det samtidig stilles krav til fremdrift, leveranse og resultater på kort sikt.
 • Bidra i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel
 • Oppfølging områderegulering sentrum
 • Planfaglig bidrag til realisering av egne planer og prosjekter
 • Delta i aktuelle lokale og regionale samarbeidsfora
 • Bidra til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • Dialog med eksterne aktører som innbyggere, konsulenter og regionale myndigheter
 • Utarbeidelse av saksfremlegg til politisk behandling
 • Andre oppgaver innenfor fagområdet
 • Informere, veilede og yte service til publikum innenfor fagområdet

 

Krav til kompetanse: 

 • Relevant utdanning på master eller bachelornivå. Ønsket fagretning: arkitektur, byutvikling, byplanlegging, arealplanlegging, landskapsarkitektur eller lignende
 • Stillingen krever at du behersker kommunikasjon og samarbeid i spennet mellom politikk, administrasjon og publikum
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 

Ønsket kompetanse:

 • Interesse for by- og lokalsamfunnsutvikling, herunder sentrumsutvikling
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og plansystemer

 

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt  
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon internt og eksternt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere

 

Lillesand kommune kan tilby: 

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler 

 

Rapporterer til: Enhetsleder for næring og byutvikling

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Fungerende fagleder plan og byggesak: Preben Løkken Værholm tlf. 48 09 78 33, eller kommunalsjef teknisk sektor: Trude Jakobsen tlf.: 99 56 89 57.

 

Søknadsfrist:  16.02.2020

 

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. 

 

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet

 

—————————————————————————————————————————

 

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og besøkende? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.
Sektor for tekniske tjenester søker:

Byggesaksbehandler, 100 % vikariat

 

Tiltredelse: Tiltredelse snarest og varighet til minimum 01.09.21. 

Arbeidstid: Dagtid

 

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • Saksbehandling av bygge- og delesøknader etter plan- og bygningsloven, klagesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Oppgavene vil i noen grad kunne tilpasses den enkeltes kompetanse.
 • Bidra til tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • Dialog med eksterne aktører som innbyggere, konsulenter og regionale myndigheter
 • Utarbeidelse av saksfremlegg til politisk behandling
 • Andre oppgaver innenfor fagområdet
 • Informere, veilede og yte service til publikum innenfor fagområdet

 

Krav til kompetanse: 

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Ønsket fagretning: jurist, ingeniør eller lignende.
 • Stillingen krever at du behersker kommunikasjon og samarbeid i spennet mellom politikk, administrasjon og publikum
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

 

Ønsket kompetanse:

 • Kunnskap om offentlig forvaltning, spesielt byggesaksbehandling

 

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt  
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon internt og eksternt
 • Ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere

 

Lillesand kommune kan tilby: 

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø 
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler 

 

Rapporterer til: Enhetsleder for næring og byutvikling

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Fungerende fagleder plan og byggesak: Preben Løkken Værholm tlf. 48 09 78 33, eller kommunalsjef teknisk sektor: Trude Jakobsen tlf.: 99 56 89 57.

 

Søknadsfrist:  16.02.2020

 

Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. 

 

I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet

Del stillingen

Selskap

Lillesand kommune

Kontaktinfo

 • Preben Løkken Værholm
 • Tittel: Fungerende fagleder plan og byggesak
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf. 48 09 78 33
 • Trude Jakobsen
 • Tittel: Kommunalsjef teknisk sektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf.: 99 56 89 57

Lokasjon

 • Lillesand

Søknadsfrist

Februar 16, 2020