Daglig leder / Kirkeverge (søknadsfrist 22.09)

 

 

Tynset kirkelige fellesråd, Tynset

Daglig leder/kirkeverge, 2. gangs utlysing

 

Tynset er regionsenter og prostesete for Nord- Østerdal, og har 4 kirker og 4 gravplasser.

Kommunesenteret Tynset har gode og varierte servicetilbud. Lokalsjukehus og gode helsetjenester, barnehager, grunnskoler, videregående skole, gode boligområder og et allsidig kulturtilbud er blant de tjenestene som kommunens 5500 innbyggere nyter godt av og setter pris på. For den som er glad i friluftsliv, kan Tynset tilby en rekke aktiviteter i naturskjønne omgivelser — sommer som vinter.
Tynsetsamfunnet er i positiv utvikling med mange nye arbeidsplasser. Kommunen scorer høyt på velferdstjenester for innbyggerne, og samtidig står frivillighetsarbeidet sterkt. Menighetene har som visjon at kirken i Tynset skal være en raus, åpen og inkluderende folkekirke med respekt for hverdagstroen.

Daglig leder går over i pensjonistenes rekker, og vi søker hans etterfølger i 100 % stilling. Tiltredelse etter avtale.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Daglig ledelse av kirkelig fellesråd sin virksomhet etter gjeldende lover, forskrifter og målsettinger
Personalledelse
Økonomisk drift/ Økonomistyring
Utarbeide og gjennomføre handlingsplaner og prosjekter
Ansvar for drift og forvaltning av kirker og gravplasser
Saksbehandling og sekretærarbeid for fellesråd, administrasjonsutvalg og andre utvalg/komiteer

Formelle kvalifikasjoner

Relevant utdannelse eller annen tilsvarende relevant bakgrunn innen administrasjon/personal, ledelse og økonomi
God kjennskap til offentlig forvaltning

Uformelle kvalifikasjoner

Gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt
Stort engasjement
Evne til å ta og gjennomføre beslutninger
Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ

Vi tilbyr

  • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende regler
  • Pensjonsordning gjennom KLP
  • Aktiv oppfølging fra fellesrådet som arbeidsgiver

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Det må påregnes bruk av egen bil i tjenesten.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke og fremleggelse av politiattest.

For mer informasjon om Tynset kirkelige fellesråd og Tynset kommune, vises det til internettsidene www.tynsetkirke.no/ og www.tynset.kommune.no/

Alle kandidater må søke elektronisk via kirkejobb.no

 

Kontaktinformasjon

Svein Borkhus, Kirkeverge, 913 08 100

Ola Aaeng Næsteby, Saksbehandler , 919 92 540

Berthan Aashaug, Leder i fellesrådet, 402 01 204

Arbeidssted Vedalen 51 2500 Tynset

 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Tynset kirkelige fellesråd

Referansenr.:4281800084

Stillingsprosent: 100% Fast

 

Søknadsfrist: 22.09.2020

 

 

Førstekonsulent / seniorkonsulent, seksjon for eksamen og vitnemål

 

Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet?

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver:

 

Eksamensplanlegging

Ordinær og digital eksamensavvikling

Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen

Saksbehandling av søknader og klager

Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen

Løpende driftsoppgaver

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt

Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager

Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund

Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig

God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert

Utviklingsorientert

Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 – 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 – 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Brynjar Jørstad, [email protected], tlf 47 32 89 72.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Del stillingen

Selskap

Tynset kirkelige fellesråd

Lenke til firma

http://tynsetkirke.no

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Tynset

Søknadsfrist

September 22, 2020