Kart- og oppmålingsingeniør – 100% fast stilling

 

 

Kart- og oppmålingsingeniør Vann og avløp

Vann og avløp har 24 ansatte fordelt i en del som drifter ledningsnett og en del som drifter prosess, samt en stab med personell som ivaretar prosjekter og saksbehandling. Enheten skal sørge for å levere rent og trygt drikkevann, samt sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfall.

Fakta om stillingen

100 % stilling som ansvarlig for kart- og oppmåling.

Stillingen vil inngå i en faggruppe med fagleder og 2 prosjekt-/byggeledere.
Stillingen krever en stor grad av selvstendighet og vi praktiserer selvledelsesprinsipper.
Jobben er variert og setter krav til at du er nøyaktig, løsningsorientert og selvstendig.
Du vil inngå i et arbeidsmiljø bestående av både ingeniører og fagarbeidere, og vil få god opplæring.
Arbeidsmiljøet preges i stor grad av god takhøyde og korte beslutningslinjer.

 

Arbeidsoppgavene er

 • Administrere, ajourføre og oppdatere digitalt ledningskartverk i Gemini VA
 • Administrere og håndtere blant annet gravemeldinger, sanitærmeldinger og ferdigmeldinger
 • Bruk av GPS med innmåling og utstikking av vann og avløpsanlegg i felt
 • Påvising av eksisterende vann og avløpsanlegg
 • Utdeling av vannmålere
 • Ved behov delta i prosjektmøter med oppfølging og registrering av riktig data i ledningsnettprosjekter
 • Årlig rapportering av endringer i ledningsnettdata
 • Kommunikasjon med grunneiere, utbyggere og fagmiljø, både skriftlig og muntlig
 • Annet relevant kan inngå i stillingen

Kvalifikasjoner

Vi ønsker at du har:

 • BSc (ingeniør) eller tilsvarende utdannelse. Lavere grad kan kompenseres med utstrakt relevant erfaring
 • God IT kompetanse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne
 • Sertifikat, klasse B

Nyutdannede og kandidater med 1–3 års relevant erfaring oppfordres til å søke.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert, interessert og er positivt innstilt
 • Du er selvstendig, nøyaktig og har gode samarbeidsegenskaper
 • Du har vilje og evne til god planlegging, nytenking og kvalitetsutvikling samt å jobbe strukturert og selvstendig
 • Du kan kommunisere godt med kolleger, publikum og andre samarbeidspartnere
  Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidshverdag med varierte oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø

Vi ønsker oss en engasjert, energisk og kreativ medarbeider som hjelper oss med å utvikle og forbedre både tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon.

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 14.05.2023
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Arbeidssted: Kraby – Lena

 

Kontaktpersoner

Kåre Ravnsborg
mob:  +47 90853649

Vegard Aass
tlf: +47 97696477

 

 

Hjemmeside

/www.ostre-toten.kommune.no/

 

Adresse

Rådhusgata 20 0000 Lena

 

Østre Toten kommune Vann og avløp

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv.

Del stillingen

Selskap

Østre Toten kommune

Lenke til firma

https://www.ototen.no/

Kategorier

Kontaktinfo

 • Kåre Ravnsborg
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 90853649
 • Vegard Aass
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 97696477

Lokasjon

 • Lena

Søknadsfrist

Mai 14, 2023