Ergoterapeut (søknadsfrist 22.01)

 

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss?

Sjekk ut www.vds.no

 

Ergoterapeut

 

Ved Helseenheten er det ledig et vikariat som ergoterapeut i 100% stilling fra 11. mai 2020.

Opplysninger om enheten

Helseenheten er en del av HRO (Helse- rehabilitering og omsorg, som ledes av kommunalsjef) Enheten består av følgende avdelinger: Legeseksjon, helsestasjon, jordmor, sykepleierseksjon, ergoterapi, fysioterapi, laboratorietjeneste og merkantilseksjon. HRO er under omorganisering og det vil sannsynligvis bli noen endringer i arbeidsoppgaver i løpet av vikariatet.

Helseenheten har to ergoterapeutstillinger og en ambulerende vaktmester. Kommunen har totalt fire ergoterapeutstillinger.

Ledig stilling

Vi har ledig vikariat som ergoterapeut i 100% stilling fra 11.05.2020 til 10.05.2021.

Arbeidsoppgaver

Hovedmålsetningen for tjenesten er å bistå brukere i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. Arbeidet utføres i pasientens hjem, ved korttidsavdeling eller der det er behov for tjenesten. Ergoterapeuten skal vurdere og gjennomføre ergoterapeutiske tiltak for størst mulig egenmestring. Hjelpemiddelformidling, herunder også syn og hørselshjelpemidler er viktige arbeidsoppgaver. Veiledning og deltakelse på relevante samarbeidsmøter vil også være en del av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner
Faglige:

– Offentlig godkjent ergoterapeut.
– Interesse og gjerne erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten
– Gode kunnskaper i datastystemer og elektronisk journalføring er ønskelig
– Førerkort klasse B

Personlige:

– Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt.
– Evne til å takle et høyt arbeidstempo
– Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
– Evne til å samarbeide med egen og andre yrkesgrupper
– Fleksibel. Må være innstilt på å takle omstillingsprosesser som følge av endringsbehov
– Positiv, og bidra til et fortsatt godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

– Dekning av flytteutgifter i h.h.t reglement
– Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år.
– God pensjonsordning og forsikringsordning

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i h.h.t tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling.

Søknad sendes

I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www. vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist  22.01.20

 

Vår ref1620
Merk søknad

Fakta

Selskap Vadsø kommune
Stilling Ergoterapeut
Stillingstype vikar dagtid
Lokasjon Helseenheten

 

Kontakter

Inger Elisabeth Andreassen, Konst. enhetsleder
[email protected]
Mobil  473 07 160  Arbeid  78 94 25 12

Ina-Helen Olsen, Fagleder ergoterapi
[email protected]
Mobil  455 02 360  Arbeid  78 84 25 92

Del stillingen

Selskap

Vadsø kommune

Kategorier

ergoterapeut

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon i utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Vadsø

Søknadsfrist

Januar 22, 2020