Fagingeniør byggautomasjon (søknadsfrist 02.11)

 

 

Fagingeniør byggautomasjon

 

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å styrke sin fag og prosjektavdeling i region Nord. Vi søker derfor etter fagingeniør byggautomasjon til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Fag og prosjekt er en avdeling som har ansvar for ivaretagelse av eierrelaterte forpliktelser og forvaltningsoppgaver. Avdelingen har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av regionens vedlikeholdsplan og ivaretagelse av Eiendomsforvaltning sine krav og interesser i investeringsprosjekter.

Fagavdelingen består av fagingeniører innenfor ulike disipliner, og vi har nå en ledig en stilling som fagingeniør byggautomasjon. Stillingen har ansvarsområde i hele regionen, og kontorsted vil være Setermoen, Skjold, Høybuktmoen eller Porsangermoen. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til leder fagingeniører.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å videreutvikle regional infrastruktur knyttet til bygg automatisering /SD-anlegg
Regionalt fag- og prosessansvar innen etablering, drift av og vedlikehold av SD-anlegg
Støtte og instruere i faglige spørsmål knyttet til byggautomasjon
Bidra i arbeidet med energieffektivisering og digitalisering
Bidra i arbeidet med digitalisering av alle styring-, regulering- og overvåkningsprosesser (SRO) i Forsvarsbyggs eiendom, bygg og anlegg (EBA)
Bidra til faglig oppdatering innen VVS, brann, elektro og andre fagområder når det gjelder byggautomatisering og styring
Bidra med kartlegging og tilstandsanalyser innen byggautomasjon
Delta i fagsamlinger med andre regioner
Gi faglig bistand ved inngåelse av nye rammeavtaler med leverandør (TAT)
Være faglig oppdatert på utvikling innen ansvarsområdet
Være faglig ansvarlig mot ankaffelsesavdelingen

Kvalifikasjoner

Treårig relevant teknisk høyskole- eller universitetsutdanning med minimum bachelorgrad. For personer med særskilt relevant erfaring kan teknisk fagskole med fordypning/tilleggsutdanning innen automasjon være tilstrekkelig
Relevant kompetanse og erfaring med byggautomatisering / SD-anlegg innen eiendomsdrift
Svært god muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne
Førerkort klasse B
Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO secret

Personlige egenskaper

Strukturert og målbevisst
Selvstendig og initiativrik
God serviceinnstilling
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Utviklings- og fagorientert

Vi tilbyr

Lønn som overingeniør (kode 1087) fra kr. 583 900,- til 667 200,- (ltr. 65 – 72) iht. Statens lønnsregulativ. Endelig lønnsplassering vil bli gjort etter en vurdering av kvalifikasjoner
Medlemskap i Statens pensjonskasse, og gode forsikrings- og pensjonsordninger
En utfordrende og spennende jobb blant gode kollegaer
Fleksibel arbeidstid
Bedriftshelsetjeneste
Gode velferdsordninger

 

Søknadsfrist: 02.11.2020

 

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg
Sted: Setermoen, Skjold, Høybuktmoen eller Porsangermoen
Stillingstittel: Fagingeniør byggautomasjon
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4291739594
Stillinger: 1
Arbeidssted Setermoen, 9360 Setermoen, Skjold, Høybuktmoen eller Porsangermoen

 

Kontaktinformasjon

Anne-Rita Hansen, Leder fagingeniørene region nord
467 77 363

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Bardu

Søknadsfrist

November 2, 2020