Fastlegehjemmel Nermo legesenter (søknadsfrist 24.05)

Rana kommune Avdeling for helse og rehabilitering

 

Fastlegehjemmel Nermo legesenter

 

Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for ALIS-utdannelse

Rana kommune har ledig fastlegehjemmel på Nermo legesenter. De økonomiske betingelsene er bedre enn 0-avtale. Legesenteret har fire fastleger og ligger i sentrum av i Mo i Rana. Infodoc journalsystem benyttes. Listelengden er på 1200 pasienter.

Fastlegehjemmelen er ledig fra 01.09.20. Annet oppstartstidspunkt kan avtales.

Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS.

For hjemmelen gjelder:

 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga høyt driftstilskudd.
 • Månedlig driftstilskudd på 80000 kr, driftsutgifter ca 75000 kr per mnd.
 • Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig.
 • Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca tre vakter per måned. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht lokal særavtale, som gir svært gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemmelen. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.

Kvalifikasjonskrav:

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
 • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Følgende vektlegges:

 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.

Betingelser for overdragelsen av praksisen avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler. Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

 

For mer informasjon om fastlegehjemmelen kontakt:

Ole Henrik Eng, fastlege Øvermo legesenter. Telefon: 41420914, e-post: [email protected]

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:

Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post: [email protected]

 

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

 

Søknadsfrist: 24.05.2020

 

Hjemmeside:

 

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.
Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.
Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.
Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

Del stillingen

Selskap

Rana kommune

Kontaktinfo

 • Ole Henrik Eng
 • Tittel: Fastlege Øvermo legesenter
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 414 20 914

Lokasjon

 • Mo I Rana

Søknadsfrist

Mai 24, 2020