Gevinstrealiserer kommunalt saksbehandlingssystem (søknadsfrist 08.03)

 

Kongsbergregionen

Kongsbergregionen søker

Gevinstrealiserer for kommunalt saksbehandlingssystem

 

Kongsbergregionen er et samarbeids- og interesseorgan for 7 samarbeidende kommuner som arbeider for utvikling gjennom samarbeid – der samarbeid og regional posisjon kan gi hensikt i kommunenes utviklingsarbeid. Kongsbergregionen jobber med prosjekter innen tjenesteinnovasjons, nærings- og samfunnsutvikling og kommunikasjon. Les mer om regionsamarbeidet på www.kongsbergregionen.no

Om digitaliseringssamarbeidet i Kongsbergregionen: Kommunene i Kongsbergregionen har samarbeidet om digitalisering i mange år. Kommunene i regionen ønsker å være i front nasjonalt på digitalisering og har høye ambisjoner om å levere gode digitale tjenester til våre innbyggere og gode digitale verktøy til våre ansatte.

Kommunene har anskaffet felles saksbehandlingsløsning og tilhørende digitalt arkiv (Elements). Løsningen ble tatt i bruk i alle kommuner høsten 2019. Vi ønsker å hente ut gevinster av denne satsningen og sikre optimal og koordinert bruk, drift og utvikling av løsningen.

Vi søker derfor etter en dyktig og engasjert person som kan bistå kommunene i Kongsbergregionen med å ta ut gevinster ved bruk av kommunenes felles saksbehandlingssystem Elements. Stillingen er en 100% stilling med varighet 3 år.

Vi tilbyr

En spennende stilling som bidrar til å gjøre en forskjell for kommunene
Variert arbeidsdag
Et bredt sammensatt kompetansemiljø, med hyggelige og erfarne kolleger
Fleksitidsordning
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk for kommunesektoren
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Innhold i stillingen

Viktigste oppgavene som skal løses er:

Bistå kommunene med å optimalisere bruk av regionens sak/arkivsystem
Følge opp behovene som beskrives av de ulike regionale nettverkene vedr. bruk av Elements
Foreslå og koordinere ønsker om endringer/videreutvikling
Legge til rette for samarbeid om brukerstøtte og deling av kompetanse mellom kommunene for å redusere sårbarhet og utnytte kompetanse på tvers (møtesekretærer, byggesaksbehandlere, saksbehandlere, arkivarer)
Foreslå og utføre endringer/oppsett i konfigurasjonen i deler av løsningen (f.eks. nye/endrede saksflyter o.l)
Oppfølging og vedlikehold og utarbeidelse av felles rutiner og beskrivelser.
Koordinere, bestille og etablere hensiktsmessige integrasjoner til andre løsninger som er i bruk

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning på minimum bachelornivå fra høyskole
Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Ønsket kompetanse

Kompetanse og erfaring:

du har god fagkunnskap om digitalisering og IKT
du har god kunnskap til kommunal saksbehandling og digitale arkiver
du har god kunnskap om sak/arkivsystem (brukerperspektivet, system administrasjon og integrasjonsmuligheter)
du har erfaring fra gevinstrealisering

Personlige egenskaper:

du har god formidlingsevne og jobber strukturert
du er selvstendig, åpen og inkluderende og evner å skape tillit
du er kunnskapsorientert, opptatt av læring, forbedring og fornying
Personlig egnethet vil bli særskilt vektlagt.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsbergregionen, med arbeidssted Kongsberg kommune.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Fylke: Viken

Jobbtype: Engasjement  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

Tiltredelse: etter avtale

Arbeidssted: Kongsberg

 

Kontaktpersoner:

Britt Inger Kolset

tlf: +47 48166221

 

Hjemmeside:
www.kongsberg.kommune.no

Kongsbergregionen

Kongsberg kommune har 27.400 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse.et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Del stillingen

Selskap

Kongsberg kommune

Kontaktinfo

  • Britt Inger Kolset
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: +47 481 66 221

Lokasjon

  • Kongsberg

Søknadsfrist

Mars 8, 2020