Regnskapsrevisor (søknadsfrist 16.10)

 

 

Regnskapsrevisor

 

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 18 kommuner og Innlandet
fylkeskommune. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierne.
Selskapet har 14 ansatte innenfor regnskapsrevisjon og 9 ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har
hovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta.

Vi søker regnskapsrevisor

Vi søker en faglig dyktig person med revisjons-, økonomi- og IT-kompetanse. Vi ønsker at du har
master- eller bachelorgrad innenfor revisjon. Vi bruker revisjonsverktøyet Visma Descartes og har
fjerntilgang til kommunenes regnskapssystemer. Det må påregnes noe reising og bruk av egen bil. Vi
har et faglig godt miljø på tvers av fagområder, lokasjoner og erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Finansiell revisjon av kommuner og kommunale virksomheter
 • Kontrollere at kommuner etterlever bestemmelser innen økonomiområdet
 • Attestere merverdiavgiftkompensasjon og tilskudd kommunen mottar
 • Gi veiledning innen økonomi, regnskap og avgift

Vi vektlegger:

 • Selvstendighet og evne til å levere gode resultater innenfor frister og ressursrammer
 • Analytiske egenskaper og gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra offentlig eller privat revisjon
 • God IT- og systemforståelse samt interesse for digitalisering
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi tilbyr:

 • Fast stilling med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel organisasjon med kort vei til beslutningstaker og god involvering av ansatte
 • Mulighet for oppdragsansvar
 • Faglig oppdatering
 • Kompetente og trivelige kollegaer
 • God pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale og fleksible arbeidstidsordninger

Arbeidssted Lillehammer, Gjøvik eller Otta

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Bjørg Hagen tlf. 913 22 881 eller
fagansvarlig for regnskapsrevisjon Steinar Christen Berg tlf. 459 51 026 og hjemmesiden Irev.no.

Søknad med CV sendes [email protected] eller Innlandet Revisjon IKS, Postboks 153, 2626
Lillehammer, oppgi gjerne hvilket kontor det er ønskelig å arbeide.

 

Søknadsfrist 16. oktober 2020.

 

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet Revisjon IKS

Lenke til firma

http://irev.no/

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Lillehammer

Søknadsfrist

Oktober 16, 2020