Seniorrådgivere, Kvalitetssikring i stråleterapi (søknadsfrist 20.01)

 

 

Seniorrådgiver innenfor fagområdet stråleterapi

 

Medisinsk strålebruk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har et viktig samfunnsoppdrag og jobber både nasjonalt og internasjonalt for å redusere skadelige virkninger av stråling. Avdeling strålevern og måletjenester består av tre fagseksjoner og en stab, til sammen ca. 40 personer. Avdelingen er ansvarlig for forvaltning av strålevernloven med forskrifter, overvåkning av pasientdoser og yrkesdoser, og for DSAs måletjenester.

Seksjon medisinsk strålebruk jobber for å sikre forsvarlig bruk av stråling for pasienter og ansatte i helsevesenet. Seksjonen gir godkjenninger for medisinsk strålebruk, overvåker pasient- og yrkesdoser i Norge og fører tilsyn med strålebruken i virksomhetene. Seksjonen har for tiden 10 ansatte som jobber med forvaltning, tilsyn og saksbehandling etter strålevernloven, strålevernforskriften og internkontrollforskriften innenfor fagområdene radiologi, nukleærmedisin og stråleterapi. I tillegg består seksjonen også av en gruppe som organiserer og drifter ulike nasjonale kvalitetssikringsprosjekter i stråleterapi (KVIST).

Norge står overfor en stor kapasitetsutbygging på stråleterapiområdet. Utbyggingen av to sentre for protonterapi er allerede i gang, og nye sykehus har startet planleggingen av stråleterapienheter for fotonterapi. Dette har ført til nye og flere arbeidsoppgaver i seksjonen, og det er behov for å styrke bemanningen. Vi søker nå etter en person med klinisk erfaring fra stråleterapi.

Arbeidsoppgaver

 • Avhengig av kompetanse, vil du jobbe primært innenfor fagområdet stråleterapi med følgende arbeidsoppgaver:
 • Etablering og utøvelse av DSAs myndighetsrolle i protonterapiutbyggingen, og ved utbyggingen av nye fotonterapienheter
 • Løpende forvaltningsoppgaver primært, men ikke utelukkende, overfor stråleterapivirksomheter
 • Gjennomføre tilsyn etter strålevernregelverket
 • Bidra i DSAs e-Helseprosjekter i samarbeid med KVIST-gruppen internt og eksterne aktører
 • Veiledning av virksomheter og enkeltpersoner i strålevernrelaterte spørsmål
 • Deltagelse i nasjonale og internasjonale møter og samarbeidsarenaer.
 • Noe reisevirksomhet i forbindelse med tilsyn, møter og faglig samarbeid må påregnes.

Kvalifikasjoner
Vi krever at du:

 • har utdanning som lege med spesialisering i onkologi, har mastergrad i fysikk eller radiograf med videreutdanning i stråleterapi
 • har relevant erfaring innenfor stråleterapi, fortrinnsvis klinisk
 • har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  I tillegg:
 • er det en fordel om du har kompetanse på skjermingsberegninger og Monte Carlo-simuleringer
 • er det ønskelig at du har interesse for offentlig forvaltning og strålevern
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Personlige egenskaper

 • Du er faglig engasjert i medisinsk strålebruk
 • Du er selvstendig, strukturert og ansvarsfull
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Du liker å jobbe sammen med andre og bidrar til at andre når sine mål
 • Du ønsker å bidra til et godt miljø

Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling med varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • 6 måneders gjensidig prøvetid
 • Lønn etter Statens regulativ som seniorrådgiver kr. 550.000-650.000,- per år. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse

DSA deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

 

Søknadsfrist: 20.01.2020

 

Arbeidsgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Sted: Østerås
Stillingstittel: Seniorrådgiver innenfor fagområdet stråleterapi
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4173401542
Stillinger: 1
Arbeidssted Grini Næringspark 13, 1361 Østerås

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Heikkilä, Seksjonssjef
41146541
[email protected]

Hanne Kofstadmoen, Avdelingsdirektør
99626262
[email protected]

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 115 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no

Del stillingen

Selskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Lenke til firma

https://www.dsa.no/

Kontaktinfo

 • Hanne Kofstadmoen
 • Tittel: Avdelingsdirektør
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 996 26 262

Lokasjon

 • Østerås

Søknadsfrist

Januar 20, 2020