Virksomhetsleder for Sykehjem og bokollektiv (søknadsfrist 25.05)

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

 

Virksomhetsleder for Sykehjem og bokollektiv

 

Beskrivelse

I forbindelse med ny organisering av kommunalområdet helse og omsorg skal kommunalområdet ansette to nye virksomhetsledere. Den ene virksomhetslederen skal ha ansvaret for virksomhet Tjenestetildeling og Koordinerende enhet, og den andre for virksomhet Sykehjem og Bokollektiv.
Kommunalområdets ledergruppe skal med ny organisering bestå av kommunalsjef og 5 virksomhetsledere, der disse nye stillingene inngår. De som ansettes somnye virksomhetsledere vil også inngå i arbeidet med å implementere den nye organiseringen.
Ledelsesfunksjonen er hovedoppgaven for virksomhetslederen, hvor både virksomheten og kommunens interesser skal stå i fokus. Samtlige virksomheter skal bidra til å utvikle kommunens tjenesteprofil i retning av hverdagsmestring og brukerorienterte tjenester, samt ta i bruk velferds- og trygghetsteknologi. Virksomhetsleder rapporterer til
kommunalsjef.

Formelle kvalifikasjoner

– Bachelor i sykepleie
– Lederutdanning og ledererfaring
– Variert arbeidserfaring som sykepleier
– Kompetanse innen geriatri og demensomsorg
– Gode IKT kunnskaper
– Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
– Gode samarbeidsevner

Vi ønsker tydelige, men også kreative og løsningsorienterte ledere. Virksomhetsleder må samhandle godt med samarbeidspartnere i og utenfor virksomheten. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ansvarsområde
– Sykehjem med 45 plasser fordelt på langtidsplasser, korttids- og rehabiliteringsplasser, samt KAD plasser somatikk
– Bokollektiv med inntil 29 plasser
– Dagtilbud for hjemmeboende personer med demens
– Personalansvar for 4 avdelingsledere
– Utvikling av fremtidig demensomsorg i kommunen
– Faglig, administrativt og økonomisk ansvar for virksomheten
– Bidra inn i kommunalområdets ledergruppe i forhold til drift og utvikling

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende stilling
Livsfaseorientert personalpolitikk
Lønn etter avtale/gjeldende avtaleverk
Dekning av flytteutgifter med inntil 50% av kostnaden

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune.
Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2% av brutto lønn

Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Det gjøres oppmerksom på det vil bli foretatt en vurdering av søkere som eventuelt ønsker søknaden sin unntatt offentlighet. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort. Jf. Offentlighetsloven §25.

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel

Dersom du har problemer med registreringen kan du henvende deg til vår personalavdeling v/ Berit Rønning Clausen, tlf.: 90693130, E-post: [email protected]

 

Søknadsfrist 25.05.20

 

Vår ref 1082
Merk søknad

Fakta

Selskap Kragerø kommune
Stilling Virksomhetsleder
Stillingstype Fast
Lokasjon Kommunalområdet Helse- og omsorgstjenester

 

Kontakter

Alv Dag Brandal, Kommunalsjef
[email protected]
Mobil  414 10 739

 

Del stillingen

Selskap

Kragerø kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Kragerø

Søknadsfrist

Mai 25, 2020