Kateket

 

 

 

Ledig 100 % fast stilling som kateket/menighetspedagog i Grønnåsen kirke

Grønnåsen kirke ligger på Tromsøyas nordlige del. Menigheten har ca. 10.000 medlemmer og ett fast gudstjenestested; Grønnåsen kirke. Menigheten har årlig ca. 90 konfirmanter, 55 gravferder, 10 vielser og 60 dåp. Kirkebygget ble vigslet i 1996 og er en moderne arbeidskirke, som ligger nær skogen og lysløypa. Alle fast ansatte har kontor i kirkebygget.

Menigheten er åpen, inkluderende og involverende og vil være en mangfoldig og tydelig folkekirke. Vi arbeider målrettet med gudstjenesten og har et rikt musikalsk miljø knyttet til gudstjenestelivet. Det legges stor vekt på involvering av voksne, barn og unge og vi har mange medliturger i alle aldre. Vi er en sangglad menighet og har kirkekor, guttekor og barnekor som sentral del av menighetsarbeidet.

Grønnåsen menighet tilbyr et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger hvor det arbeides i tverrfaglige team, med gode rutiner for planlegging og evaluering av virksomheten. Staben i Grønnåsen består av renholder, menighetsforvalter, kirketjener, sokneprest, kapellan/PUU (prest under utdanning), kantor, kateket og menighetsarbeider som jobber med trosopplæring.

 

 • Søknadsfrist: 19.11.2023
 • Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd
 • Sted: Tromsø
 • Stillingstittel: Kateket
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4699962976

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og være faglig ansvarlig for menighetens trosopplærings- og undervisningsarbeid
 • Lede menighetens konfirmantarbeid
 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester der barn og unge er en særskilt målgruppe
 • Lede menighetens arbeid med barnehager og skoler i samarbeid med staben
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige i trosopplæringen
 • Nettpublisering
 • Delta i planlegging og gjennomføring av noen fellestiltak sammen med andre menigheter i fellesrådet
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Den henvise forøvrig til tjenesteordningen og det er utarbeidet stillingsbeskrivelse

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske Kirke
 • Søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk eller annen relevant utdanning vil også bli vurdert. For utdanning til kateket vil det tilrettelegges for
  utdanning i arbeidstiden
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid/trosopplæringsarbeid i menighet er ønskelig
 • Søker må være medlem av Den norske kirke og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper

 • Engasjement for arbeid med undervisning og trosformidling til barn og unge
 • Gode pedagogiske og administrative evner
 • Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å lede andre, både ansatte og frivillige
 • Evne til å ta initiativ, være kreativ, raus og inkluderende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer i tverrfaglig stab
 • Lønn etter tariff i henhold til KA hovedtariffavtale
 • Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Tromsø kommunale pensjonskasse

 

Dramsvegen 203, 9010 Tromsø, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Heidi Bolstad
Personalsjef
 Telefon:41142087

 

Tromsø kirkelige fellesråd har 62 ansatte, drifter og vedlikeholder Krematoriet, 21 gravlunder, 8 sognekirker og 14 kapeller. Grønnåsen er en av ni sogn i Tromsø, og kirken er moderne arbeidskirke lokalisert midt på Tromsø øya. Kirken har et aktivt menighetsarbeid, voksen- og barnekor, samt et utstrakt arbeide med barn og unge.

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

 • Heidi Bolstad
 • Tittel: Personalsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 41142087

Lokasjon

 • Tromsø

Søknadsfrist

September 20, 2023