Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Eiendom, seksjonssjef forvaltning - Eiendom Hamar (søknadsfrist 09.01.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune08 Dec 2023
Nidaros bispedømme: Prestestillinger (forskjellige søknadsfrister)
Nidaros bispedømme
Nidaros bispedømme08 Dec 2023
Nidaros bispedømme: HR-leder (søknadsfrist 08.01.2024)
Nidaros bispedømme
Nidaros bispedømme08 Dec 2023
PP-rådgiver (søknadsfrist 14.12.2023)
Rakkestad kommune
Rakkestad kommune08 Dec 2023
Lærdal sokn - Kyrkjetenar / gravplassarbeidar i 85 % stilling (søknadsfrist 02.01.2024)
Lærdal sokn
Lærdal sokn07 Dec 2023
*Gardstunet barnehage: Vernepleiar 100% fast *Tomrefjord barnehage: Barne- og ungdomsarbeidar (forskjellige søknadsfrister)
Vestnes kommune
Vestnes kommune06 Dec 2023
Helland ungdomsskule: *Undervisningsstilling 85% engasjement *Miljørettleiar 80% engasjment (søknadsfrist 31.12.2023)
Vestnes kommune
Vestnes kommune06 Dec 2023
Rådgiver landbruk (søknadsfrist 31.12.2023)
Rindal kommune
Rindal kommune05 Dec 2023
Sykepleier 100% fast stilling Bofellesskap psykiatri (søknadsfrist 17.12.2023)
Nes kommune
Nes kommune 04 Dec 2023
Lurøy kirkelige fellesråd - Stødig kirkeverge med pågangsmot (søknadsfrist 21.12.2023)
Lurøy kirkelige fellesråd
Lurøy kirkelige fellesråd01 Dec 2023
Daglig leder for Brønnøyspeiderne KFUK-KFUM (søknadsfrist 01.01.2024)
Brønnøy kirkelig fellesråd
Brønnøy kirkelig fellesråd01 Dec 2023
Diakon i Kristiansund kirkelig fellesråd (søknadsfrist 01.01.2024)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd30 Nov 2023
Kommunepsykolog, Eining for familie og helse (søknadsfrist 31.12.2023)
Vestnes kommune
Vestnes kommune29 Nov 2023
Rektor, Frydenlund skole (Søknadsfrist 18.12.2023)
Elverum kommune
Elverum kommune28 Nov 2023
Rektor, Elverum ungdomsskole (Søknadsfrist 18.12.2023)
Elverum kommune
Elverum kommune28 Nov 2023
Østre Agder Brannvesen - 100 % stilling som underbrannmester / utrykningsleder ved Risør stasjon (Søknadsfrist 17.12.2023)
Arendal kommune
Arendal kommune27 Nov 2023
Nord-Hålogaland bispedømme - Prestestillinger (forskjellige søknadsfrister)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme22 Nov 2023
Institusjonskokk Storsteigen videregående skole Alvdal (søknadsfrist 12.12.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune21 Nov 2023
Undervisningsstilling 100% fast - Virksomhet grunnskole og voksenopplæring Kvinesdal ungdomsskole (Søknadsfrist 10.12.2023)
Kvinesdal kommune
Kvinesdal kommune20 Nov 2023
Tjenester for funksjonshemma: Vernepleiar / sjukepleier / miljøterapeut (søknadsfrist løpende)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune20 Nov 2023
Psykolog / psykologspesialist 100% fast - Barn og familie - Husnes tenestesenter (søknadsfrist 01.01.2024)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune20 Nov 2023
Kyrkjeverje i Fyresdal sokn (Søknadsfrist 15.01.2024)
Fyresdal sokn
Fyresdal sokn16 Nov 2023
Renholder i Kristiansund kirkelige fellesråd (søknadsfrist 10.12.2023)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd13 Nov 2023
Kateket i Kristiansund kirkelig fellesråd (søknadsfrist 10.12.2023)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd13 Nov 2023