100% fast stilling som kontaktperson/saksbehandler (

 

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter fra 2021 kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune.   

Barneverntjenesten har følgende stilling ledig: 100% fast stilling som kontaktperson/saksbehandler

Søknadsfrist: 19. mars 2021 

Søk stilling

 

Arbeidsoppgaver 

Hovedansvar for fremdrift i enkeltsaker med saksbehandling og oppfølging etter Lov om barneverntjenester. Arbeidet medfører stor grad av kontakt med brukerne: barn/ungdom, foreldre/foresatte, private og offentlige samarbeidsparter.  

Vi søker en person som har: 

 • Minimum 3-årig sosialfaglig høgskoleutdanningbarnevernpedagog eller sosionom, alternativt annet relevant høgskoleutdanning/universitetsutdanning- fortrinnsvis på masternivå jfr barnevernreform/oppvekstreform fra 2022.
 • Gjerne relevant praksis fra saksbehandling i barnevernsarbeid i førstelinje.
 • God digital kompetanse 

Ønskelig personlige egenskaper: 

 • Stor grad av selvstendighet.
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Ønske å samarbeide og jobbe godt i team.
 • Evne til å håndtere konflikter.
 • Robust, evne til å håndtere stress på en hensiktsmessig måte.
 • Evne til å lytte, ha empati, og representerer gode verdier og holdninger.
 • God kunnskap om barns behov og ulike hjelpebehov- være opptatt av barn og foreldres rettssikkerhet.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.  

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr:  

 • Et godt og raust arbeidsmiljø med stabil bemanning.
 • Muligheter for fleksibilitet/arbeid hjemmefra ved bruk av digitale løsninger og full-elektronisk arkiv.
 • Mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte, samt 1-1 med teamleder.
 • Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.   

Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår via digitale flater. 

Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse.  

Minimum to referanser må oppgis i søknad.  

Bekreftende kopier av vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.  

Har du spørsmål om stillingene, kontakt avd.leder Trine Gartland Gåsbakk mob. 971 98 970 eller barnevernleder Bente Jakobsen mob. 481 46 185. 

Del stillingen

Selskap

Grong kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Grong

Søknadsfrist

Mars 19, 2021