ALIS/ Fastlege (søknadsfrist 09.02.2020)

 

 

Bilderesultater for karasjok kommune"

 

Vi har ledig 100% stilling med tiltredelse snarest som

ALIS/ Fastlege

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingen

Kommunen har 4 fastlege stillinger og en LIS1 stilling i allmennmedisin. Vi har hatt stabilt og godt fagmiljø på allmennlegekontoret over lang tid. Kommunen deltar i ALIS nord prosjektet for spesialisering i allmennmedisin. Kommunen er en av vertskommunene for Finnmarksmodellen for utdanning av femte og sjette års medisinstudenter fra Universitetet i Tromsø.

Vi har ledig nyopprettet 100% ALIS stilling. Dette er fast stilling som gjøres om til en fastlegestilling etter endt spesialisering. Utdanningsløpet er over minimum 5 år.

Tiltredelse: 01.05.2020.

For øvrig kan kommunen tilby:

• Kommunen legger til rette for at ALIS gjennomfører spesialistutdanning i allmennmedisin etter ny modell i spesialistforskriften.
• Alis vil få daglig supervisjon, veiledning i henhold til krav i spesialistforskriften og bakvakt
• Flyttegodtgjørelse etter avtale
• Bolig/leilighet til leie.

Arbeidsoppgaver
For stillingen gjelder:

• Egen pasientliste i forhold til arbeid som fastlege listelengde per i dag 560.
• Lønn etter avtale
• Kommunen har 4-6 delt legevakt, legene må delta i legevakt arbeidet.
• ALIS legen må i opptil 20% av arbeidstiden utføre kommunale allmennmedisinske oppgaver som sykehjemslege, helsestasjonslege eller lege i skolehelsetjeneste, samt annet offentlig legearbeid. Alle leger deltar i student undervisningen.

Kvalifikasjoner

Vi søker en lege som har norsk autorisasjon, legen må ha gjennomført LIS 1. ALIS må forplikte seg til å gjennomføre kurs, deltakelse i veiledning og krav til læringsaktiviteter som kreves for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin.

Vi legger vekt på faglig dyktighet, evne til å samarbeide, fleksibilitet, selvstendighet, personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges ved ansettelse.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.

Nærmere opplysninger

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, avtaler og reglement.

Fra bruttolønn trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Staten tilbyr nedskriving av studielån med
10 % pr. år.

Søkere må oppgi minst 2 referanser.

Det stilles krav om politiattest, i tråd med bestemmelser i lov om helsepersonell

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Kommuneoverlege Georges Nasr, tlf 78 46 85 00
Helseleder Berit Regine Laiti 45260448

 

Søknadsfrist: 9. februar 2020

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk 

Arbeidsgiver Karasjok kommune
Omfang Heltid  Varighet Fast

 

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kategorier

ALISfastlegelege

Kontaktinfo

  • Kommuneoverlege
  • Tittel: Georges Nasr
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 78 46 85 00
  • Berit Regine Laiti
  • Tittel: Helseleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 452 60 448

Lokasjon

  • Karasjok

Søknadsfrist

Februar 9, 2020