Arealplanlegger (søknadsfrist 05.10)

 

Leka kommune er en av landets minste kommuner med ca. 600 innbyggere. Du finner oss lengst nord i Trøndelag med storhavet som nærmeste nabo i vest. Vi er omgitt av storslagen natur med rike muligheter for friluftsliv. I 2010 ble Leka kåret til Norges geologiske nasjonalmonument, og i 2019 ble Leka – som en del av Trollfjell Geopark anerkjent som UNESCO Global Geopark. Leka kommune har kjempet lenge mot tvangssammenslåing, og har lyktes med få Stortingets aksept for at vi er best tjent med å opprettholde vår selvstendighet selv om vi er en liten kommune. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer.

 

Ettårig engasjementsstilling for utarbeidelse av ny arealplan for Leka kommune. Mulighet for fast ansettelse.

 

KOMPETANSE OG EGENSKAPER

 • Høyere pedagogisk utdanning med videreutdanning innen ledelse. Erfaring kan kompensere for kravet om lederutdanning.
 • Erfaring innen ledelse og personalansvar økonomistyring, arbeid i offentlig forvaltning.
 • Interesse og erfaring med bruk av digitale verktøy.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Du er en inkluderende og initiativrik leder, som gjennom motivasjon og målfokus, klarer å skape gode relasjoner og resultater.
 • Personlig egnethet vektlegges ved valg av kandidat.

 

ARBEIDSOPPGAVER

 

 • Planlegge og gjennomføre utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for Leka kommune.
 • Veiledning om planarbeid og prosess. 
 • Samhandling med innbyggere, organisasjoner, næringsliv og sektormyndigheter.
 • Analyse- og utredningsarbeid i forbindelse med planarbeidet.
 • Lage nødvendige temakart, plankart som grunnlag for politikernes behandling.
 • Bidra i utarbeidelse av handlingsplaner (temaplaner), handlingsprogram og virksomhetsplaner.
 • Presentere/ redegjøre for endelig plan overfor aktuelle aktører.

 

KVALIFIKASJONER

 • Relevant utdanning fra høyskole- eller universitet, gjerne innen naturforvaltning og/eller næringsutvikling.
 • Erfaring med/kunnskap om/interesse for arealplanlegging.
 • Inngående kjennskap til relevant lovverk.
 • Må beherske aktuelle digitale verktøy.
 • Erfaring med innbyggermedvirkning er ønskelig.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
 • Vi legger stor vekt på personlige egenskaper herunder samarbeid, service, evne til tverrfaglig forståelse og engasjement for helhetlig samfunnsutvikling.

VI TILBYR

 

 • En spennende og utviklende jobb sammen med dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Utviklingsorientert arbeidsgiver.
 • Lønn etter avtale, og kjøregodtgjørelse etter gjeldende avtaleverk.
 • God forsikrings- og pensjonsordning.
 • Mulighet for fast tilsetting.

 

Snarlig tiltredelse.

 

For ytterligere spørsmål om stillingen, ta kontakt med kommunedirektør Oddvar Aardahl tlf. 902 53 969 eller Hege Svendsen hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920. Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.

 

Søknadsfrist: 5. oktober

 

Leka KommuneLeknesveien 67
7994 Leka
Søknaden merkes: 4291403501

 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Oktober 5, 2020