Arealplanlegger (søknadsfrist 26.05)

 

Arealplanlegger, Forvaltningsavdelingen

 

Vi har fra 1.august 2020 ledig 100% fast stilling som arealplanlegger/planlegger i Øksnes kommune og ønsker deg med i vårt team.

Arbeidsoppgaver

 • Planarbeid på ulike nivå i medhold av plan- og bygningslov.
 • Utarbeide kommunale reguleringsplaner
 • Utarbeide kommuneplaner som arealplan, samfunnsplan, planstrategi, trafikksikkerhetsplan, osv
 • Saksbehandling av private planforslag.
 • Sørge for, og koordinere gode medvirkningsprosesser
 • Saksbehandling med involvering av andre interne sektorer, sektor- og regionale styresmakter.
 • Samarbeide med konsulenter om private reguleringsplaner.
 • Saksbehandling
 • Forberede saker til politisk behandling
 • Deltakelse i regionalt planforum
 • Andre oppgaver kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Har høgskole- eller universitetsutdanning med fagområde innenfor areal-/samfunnsplanlegging e.l.
 • Har god IT-kompetanse og IT-forståelse.
 • Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 eller C1 for minoritetsspråklige søkere. Kan fravikes dersom du kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Har førerkort klasse B.
 • Relevant arbeidserfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • God kjennskap til digitale verktøy, kart og plan og saksbehandlingssystem.
 • Det blir lagt vekt på at den som blir tilsatt er skikket for stillingen, er fleksibel, har evne til å samarbeide og til å arbeide selvstendig.
 • Er kjent med matrikkelloven med forskrift, Plan- og bygningsloven med forskrifter, samt annet relevant regelverk.
 • Er godkjent som matrikkelfører

Personlige egenskaper

 • Faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • Interessert i å arbeide i samarbeid med de andre fagmiljøene i enhetene; byggesak, kart/oppmåling,
 • landbruk, vei, vann og avløp, samt eiendomsforvaltningen.
 • En teamarbeider, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig samt ta ansvar for egne vurderinger.
 • En lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes.
 • Full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.
 • Villig til å tilegne deg ny læring og kunnskap

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fantastiske muligheter for friluftsliv i spektakulær natur.
 • Godt samarbeid på tvers av fagfeltene.
 • Et bredt arbeidsfelt, med veldig varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Trivelig arbeidsmiljø, hyggelige kolleger.
 • Stor takhøyde.
 • Mulighet for å delta på ulike kurs.
 • Bosted i en vakker region.
 • Stort handlingsrom i arbeidet.
 • Deltakelse i ulike regionale nettverk. (plannettverk, klimanettverk)
 • Et godt fagmiljø på tvers av kommunegrensene i Vesterålen.

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår.
Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
God forsikringsordning og lånevilkår i KLP.

 

Søknadsfrist: 26.05.2020

 

Arbeidsgiver: Øksnes kommune
Sted: Myre
Stillingstittel: Stilling som arealplanlegger i Øksnes kommune
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4231417832
Stillinger: 1
Arbeidssted Storgata 27, 8430 Myre

 

Kontaktinformasjon

Bengt Stian Nilsen, Enhetsleder
951 70 945
[email protected]

 

Øksnes kommune har ca 4.500 innbyggere og ligger i Vesterålen. Kommunen har et godt og variert næringsliv som er i kontinuerlig utvikling. Med Myre som kommunesenter er vi Norges største torskekommune, og fiskeri har alltid vært bærebjelken i vårt samfunn. Med storhavet som nabo, fjell i verdensklasse, imøtekommende og varme innbyggere er Øksnes kommune en kommune for framtida. Øksnes kommune har et rikt og variert kulturliv, med Dronningruta og Nyksund som kjente opplevelser.

 

 

 

Del stillingen

Selskap

Øksnes.kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

 • Myre

Søknadsfrist

Mai 25, 2020