Avdelingsleder for demensavdelingen

 

 

 

Motiveres du av utfordringer og av å lede andre? Da kan dette være stillingen for deg!

Demensavdelingen ved Roverudhjemmet søker ny avdelingsleder! Vi ser dette deg som er god til å bygge relasjoner, er opptatt av et inkluderende arbeidsmiljø og faglig utvikling. Som avdelingsleder vil du ha fag, personal og økonomiansvar for avdelingen med til sammen 25 pasienter. Du vil bli en del av enhetens ledergruppe på ti avdelingsledere og rapportere til enhetsleder. Roverudhjemmet er sammen med Langelandhjemmet, Skyrud demenssenter og hovedkjøkkenet organisert i enhet for institusjonstjenester.

Overordnet for alt lederskap i Kongsvinger kommune er at pasientens og innbyggerens beste ligger til grunn for vurderinger, beslutninger og handlinger. Ledere skal i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Målet er innovativt og mestringsorientert lederskap på alle nivåer.
Institusjonstjenester ønsker å ivareta en høy etisk standard. Vi har faglige ambisjoner, et høyt kvalitetsfokus og trenger kompetanse i alle ledd for å innfri på dette. Vårt felles mål er å bidra til at pasientene får mulighet til å opprettholde sine ressurser og være delaktig i eget liv.

 

 • Søknadsfrist: 05.01.2024
 • Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
 • Sted: Roverud
 • Stillingstittel: Avdelingsleder ved demensavdelingen
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4745312864

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å yte tjenester etter gjeldende lovverk, budsjettet og politiske føringer
 • Medansvar for å videreutvikle tjenestene
 • Personalansvar og aktiv oppfølging av kommunens arbeidsgiver-, lønns og ledelsespolitikk
 • Utøve god ressursstyring innen gitte rammer
 • Utarbeide nødvendige arbeidsplaner
 • Sikre systematisk internkontroll gjennom å følge opp forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten
 • Fremme høyt jobbnærvær gjennom godt samarbeid med verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere
 • Legge til rette for godt samarbeid og dialog med studenter/elever, kollegaer, brukere og pårørende

 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Videreutdanning i ledelse/ledererfaring
 • Relevant arbeidserfaring vektlegges
 • Erfaring med å utarbeide og følge opp turnusplaner
 • Generelt gode IKT-ferdigheter og evne til å lære aktuelle fagsystemer
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å motivere, veilede og skape engasjement
 • Evne til selvstendighet og tverrfaglig samarbeid
 • Strukturert og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper vektlegges særskilt

 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for kompetanseutvikling
 • Trivelig arbeidsplass, inspirerende og tverrfaglig miljø
 • Personlig lønn i samsvar med kommunes lønnspolitikk

 

Annet

 • Gyldig politiattest må framlegges ved tiltredelse
 • Tiltredelse etter avtale

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

John Ruuds veg 5, 2216 Roverud, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Mary Synnøve Kordahl
Enhetsleder
 Telefon:+47 40408326

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Mary Synnøve Kordahl
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Telefon: 404 08 326

Lokasjon

 • Roverud

Søknadsfrist

Januar 31, 2024