Enhetsleder kultur og næring – 100 % fast stilling

 

Alvdal kommune har et rikt kultur- og organisasjonsliv. Samtidig har kommunen et bredt og mangfoldig næringsliv. Ny organisasjonsstruktur i kommunen har i dag gitt en organisering av kommunens tjenestetilbud i tre sektorer. Kultur og næring er underlagt sektor Samfunn og utvikling. Det lyses med dette ut etter ny Enhetsleder Kultur og Næring i fast 100 % stilling.

Om enheten og ansvarsområde

Kulturansvaret ved enheten omhandler i dag bibliotek (folkebibliotek og skolebibliotek), idrett, museum, ungdomsklubb og folkebad. Tverrsektorielt arbeid med enheter innen sektorene Oppvekst og Helse og Velferd er videre en viktig del av enhetens ansvar.

Huset Aukrust og arven etter Kjell Aukrust er en annen viktig del av enhetens virke. Kommunens eierskap til drift og verdiutvikling ved museet, samt reiselivspotensialet her er sentralt. Det samme gjelder kommunens dialog med Anno museum. God dialog mot kommunens mangfold av organisasjoner og frivillighet, er ellers en betydelig del av enhetens hverdag.

Næringslivsarbeidet har de siste årene blitt utøvd i en stillingsbrøk for ressursknytta til enhet landbruk og miljø. Med ny organisering ser vi det nå hensiktsmessig at førstelinjeansvaret for næring legges til tidligere enhet kultur. Det er mange treffpunkter mellom næringslivet og frivilligheten, og næringsutvikling og omdømmebygging gjennom kommunens rike organisasjonsliv og tilhørende arrangementer er et fokusområde.

Enheten har totalt ca. 4,5 årsverk og er underlagt Kommunalsjef Samfunn og Utvikling. Enhetsleder kultur og næring har resultatansvar opp mot drift, fag og budsjett, samt har det daglige personalansvaret for enhetens ansatte. Enhetsleder rapporterer til kommunalsjefen.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver

Enheten arbeider tett på kommunens planer innen kultur og næring, samt behandler søknader og forvalter kommunale tilskuddsordninger. Oppfølging av planer og politiske vedtak, og løpende dialog ut mot næringsliv og frivillighet anses avgjørende viktig.

Innen kulturområdet er enhetens ansatte ved enkelte anledninger selvstendige arrangører, samt deltakende på oppsetninger i samarbeid med kulturlivet i kommunen og opp mot kommunens øvrige enheter. Stillingen innebærer å være leder og pådriver for kommunens til enhver tid vedtatte utviklingsarbeid innen ansvarsområdene.

Alvdal kommune er i dag medlem av Visit Røros og Østerdalen og enhetsleder skal være kommunens kontaktledd mot destinasjonsselskapet.

Kommunen har mål om en best mulig dialog med næringslivet og det er et godt samarbeid mellom både kommunale næringslivsrådgivere og kulturenhetene i regionen.

Krav til kompetanse

Vi søker etter en framoverlent person med:

Relevant høyere utdanning på høgskole-/universitetsnivå
Ledererfaring fra næringsliv, kulturliv eller offentlig sektor

Personlige egenskaper

Samfunnsengasjert og med god forståelse og kunnskap om offentlig forvaltning
Utadrettet og med gode evner til kommunikasjon og samhandling
Du må kunne balansere kreativitet og entusiasme mot strukturert og målretta arbeid
Erfaring fra nettverk og personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

En spennende lederstilling med store påvirkningsmuligheter for utvikling og synliggjøring av Alvdal som en attraktiv bo- og oppvekstkommune
Et team med kreative og dyktige medarbeidere
En veldrevet organisasjon der verdibegrepene respekt, medvirkning og lojalitet har fokus
Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

 

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 23.07.2023

 

Arbeidssted: Alvdal

 

Kontaktpersoner:

Janne Kjeldsen, stab- og organisasjonsleder

mob: +47 90764055

Ole Sylte Heggset, kommunalsjef samfunn og utvikling

mob: +47 90929230

 

Hjemmeside:
www.alvdal.kommune.no
Adresse: Gjelen 3 2560 Alvdal

Alvdal kommune Enhet kultur

Alvdal kommune har en nydelig, grønn og lun sommer, samtidig som vi er blant landets mest snøsikre vinterkommuner. I fjellheimen er det fine turområder med levende setrer, og et turløypenett som strekker seg fra 500 til 1800 meter over havet – der villreinen bor. Vi er begeistret over den lille stasjonsbyen vår, Steia, hvor vi blant annet kjøper verdens beste kringle. Skolen er splitter ny, med scene, kulturskole og idrettshall. Bygda har en spennende natur- og kulturhistorie, hvor tidlig industriboom og bondehistorie går hånd i hånd. Vi har et aktivt idrettsmiljø, og både profesjonelle og flinke amatører i kulturlivet. Hjembygda til Kjell Aukrust har et levende og vitalt kulturmiljø.
Alvdal kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

 

Del stillingen

Selskap

Alvdal kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Janne Kjeldsen
  • Tittel: Stab- og organisasjonsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 907 64 055
  • Ole Sylte Heggset
  • Tittel: Kommunalsjef samfunn og utvikling
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 909 29 230

Lokasjon

  • Alvdal

Søknadsfrist

Juli 23, 2023