Avdelingsingeniør Veg, grønt og anlegg (søknadsfrist 03.02)

 

 

Veg, grønt og anlegg, avd. Forvaltning

Avdelingsingeniør

 

100 % fast stilling ledig for tiltreding 01.03.20 eller etter avtale.

Oppmøtestad er i utgangspunktet i tenestehuset i Brattvåg, men dette kan avtalast nærare.

Arbeidsoppgåver

 • I hovudsak vil oppgåvene vere relaterte til forvaltning, drift og vedlikehald av det kommunale vegnettet.
 • Arbeidet er særleg retta mot graveløyver og arbeidsvarsling, samt kontroll og oppfølging av desse i felt.
 • Vedkommande skal jobbe i team i lag med fleire andre ingeniører.
 • Arbeidsoppgåvene vert fordelt etter kompetanse og etter opplæring.
 •  
 • Kvalifikasjonar
 •  
 • Høgare teknisk utdanning frå høgskule/universitet eller anna relevant teknisk bakgrunn.
 • God kompetanse innan veg-faget.
 • Erfaring innan anleggsbransjen.
 • Søkar må beherske norsk både skriftleg og munnleg.
 •  
 • Personlege eigenskapar
 •  
 • God kommunikasjonsevne, både munnleg og skriftleg.
 • Løysningsorientert, med gode kunnskapar innan EDB.
 • Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig.  
 •  
 • Vi tilbyr
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver.
 • Eit godt fagmiljø og arbeidsmiljø.
 • Gode mulegheiter for fagleg utvikling.
 • Fleksitidsordning.
 • Løn etter kvalifikasjonar.
 • God pensjonsordning i KLP.

 

Søknadsfrist: 03.02.2020

 

Arbeidsgivar: Ålesund kommune
Stad: Brattvåg
Tittel: Avdelingsingeniør
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsettingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4179580172
Stillinger: 1
Startdato: 01.03.2020

 

Arbeidsstad Strandgata, 6270 Brattvåg

 

Kontaktinformasjon

Oddvar Kongsvik, Verksemdsleiar
911 56 417

Helene Vorren, Avdelingsleiar
913 28 211

 

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er nye Ålesund kommune eit spennande alternativ.

 

Del stillingen

Selskap

Ålesund kommune

Kontaktinfo

 • Oddvar Kongsvik
 • Tittel: Verksemdsleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 911 56 417
 • Helene Vorren
 • Tittel: Avdelingsleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 913 28 211

Lokasjon

 • Ålesund

Søknadsfrist

Februar 3, 2020