Bolig med bistand, Ullensaker kommune

Avdelingsleder

 

Er du vår nye avdelingsleder på Gjestadtunet 2 sør?

Om enheten:

Enhet Bolig med bistand i Ullensaker kommune er fordelt på ni tjenestesteder. Tjenestestedene er lokalisert sentralt på Jessheim, med et nærområde som byr på fine turmuligheter og god offentlig kommunikasjon. Vi gir praktisk bistand og opplæring til mennesker med psykisk utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og ulikt bistandsbehov.

Vi har godt utviklede fagadministrative systemer som skal bidra til informasjonsflyt, som grunnlag for lik praksis og kvalitetssikring av tjenester. Det arbeides etter prinsipper i anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid for å oppnå utvikling og gode resultater. Det legges stor vekt på kompetansehevende tiltak og veiledning.

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: Modig, Endringsdyktig og Raus – sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling, sammen vil vi MER.

Om avdeling Gjestadtunet 2 sør:

Avdelingen yter tjenester til 8 personer med varierende bistandsbehov i deres eget hjem, i samlokaliserte leiligheter. Det er per dags dato ca. 18 årsverk ved boligen. Det er god fagdekning ved boligen, og de ansatte har i hovedsak utdanning enten som helsefagarbeidere eller høgskoleutdanning. Arbeidet utføres i tråd med fagadministrative systemer etter felles mal for enheten og etter strukturen for målrettet miljøarbeid. Avdelingen er i en endringsprosess med fokus på struktur, fag og kompetanse. Her er det en unik mulighet til å bidra inn i ledelse av å videreutvikle tjenestene.

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har fag-, økonomi- og personalansvar for sin avdeling
Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder
Avdelingsleder inngår i enhetens lederteam og har medansvar for å finne gode driftsmessige løsninger for hele enheten
Videreutvikle botilbudet ved boligen
Tilrettelegge for at den individuelle oppfølgingen av beboere skal være basert på kunnskapsbaserte metoder og føre til at brukerne er mest mulig selvhjulpne
Samarbeide med ulike interne og eksterne samarbeidspartnere
Sikre at kommunens verdier etterleves i egen og ansattes praksis
Avdelingsleder må være involvert i de faglige prosessene rundt hver enkelt beboer og veilede ansatte i den utstrekning det er nødvendig

Kvalifikasjoner

Du er offentlig godkjent vernepleier eller sykepleier og har lederutdanning, evt. relevant ledererfaring fra offentlig/privat sektor, med dokumentert utviklings-, helhets- og resultatorientering
Du har erfaring fra arbeid med mennesker med varierende bistandsbehov og å lede endringsprosesser
Du har god økonomisk innsikt og erfaring i bruk av dataverktøy
Du har erfaring med utforming og oppfølging av turnus

Personlige egenskaper

Du har evnen til tidvis å jobbe med høyt press på arbeidsoppgaver og evner å gjøre gode prioriteringer
Du har gode samarbeidsevner, evne til å motivere andre og skape vekst og utvikling hos medarbeiderne
Du er utviklingsorientert og modig, med evne til å tenke nytt
Du er strukturert og kan følge opp og igangsette nødvendige endringsprosesser innenfor egen avdeling
Du er en god bidragsyter i enhetens lederteam

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i SKO 9454, lønn etter kvalifikasjoner/avtale.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helsepersonelloven §20a første ledd, jf. politiregisterloven §39 første ledd, fremlegges. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopi av attester og vitnemål lastes opp i søkerportalen eller tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova §25

 

Søknadsfrist: 02.03.2021

 

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune
Sted: Jessheim
Stillingstittel: Avdelingsleder
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4348914019
Ringvegen 77, 2066 Jessheim, Norge

 

Kontaktinformasjon

Anita Nordstrand, Enhetsleder
+47 953 03 706
[email protected]

 

 

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 40.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Vi jobber etter Ullensaker kommunes verdier: «Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling – sammen vil vi MER».

MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus.
Verdiene våre er en viktig rettesnor i vårt arbeid i Ullensaker kommune.

Del stillingen

Selskap

Ullensaker kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Jessheim

Søknadsfrist

Februar 9, 2021