Avdelingsleder Forvaltning og utvikling (TEKNISK) (søknadsfrist 16.02)

 

                          

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms,35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

 

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I

Avdelingsleder Forvaltning og utvikling (TEKNISK)

 

Kort om stillingen

100% fast stilling som avdelingsleder for Forvaltning og utvikling (Teknisk). Tiltredelse så snart som mulig etter tilsetting.

Avdelingsleder har det faglige ansvaret for faglig gode tjenester innenfor gitte rammer, både økonomisk og faglig. Avdelingsleder må være en aktiv pådriver i videreutvikling av kommunen. Stillingen medfører kontakt med innbyggere, næringsliv og publikum. Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig lede, motivere og bidra til videreutvikling av medarbeidere.
 • Økonomisk forståelse og fagledelse i tråd med rammer, mål og satsingsområder.
 • Saksbehandler byggesak
 • Saksbehandler i andre saker som berører sektoren.
 • Være en pådriver i kommunens strategiske utviklingsarbeid.
 • Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestene.
 • Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak.
 • Prosjektarbeid.
 • Delta i kommunens kriseledelse.
 • Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse.
 • Kunnskap og erfaring innen fagområdet.
 • Gode analytiske evner.
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi ønsker en fagleder som er:

 • faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne.
 • samlende og har en evne til å bygge relasjoner, skape tillit, motivere, inspirere og er opptatt av at medarbeidere trives og utvikles.

Nærmere opplysning

Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid.

Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste arbeidsår.

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i såfall bli kontaktet av oss.

Vi tilbyr

 • En sentral fagstilling med spennende og utfordrende lederoppgaver
 • 100 % fast stilling og lønn etter avtale
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • IA-bedrift
 • Fleksibel arbeidstid
 • Dekning av flytteutgifter i hht reglement
 • Barnehageplass ved behov
 • Kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknad sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no
Det er ikke mulig å legge ved vitmeål og attester. Disse må medbringes ved evt. intervju.

 

Søknadsfrist 16.02.20

 

Vår ref241
Merk søknad

Fakta

Selskap Gratangen kommune
Stilling Leder
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Forvaltning og utvikling

 

Kontakter

Arild K. Bratsberg
[email protected]
Mobil  482 17 280

Ragnfrid Masterbakk, Personalrådgiver
[email protected]
Mobil  948 70 490

Del stillingen

Selskap

Gratangen kommune

Kontaktinfo

 • Ragnfrid Masterbakk
 • Tittel: Personalrådgiver
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Mobil 948 70 490

Lokasjon

 • Gratangen

Søknadsfrist

Februar 16, 2020