Avdelingsleder helsevern for barn og unge (søknadsfrist 12.02)

 

 

Illustrerende bilde av Fredrikstad

 

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

 

2.gangs utlysning- avdelingsleder helsevern for barn og unge

 

Arbeidssted

Helsevern for barn og unge omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, jordmødre, fagutvikler samt merkantile. Vi har tilsammen 5 helsestasjoner, i snitt er det ca. 780 fødsler pr. år. Vi betjener 35 skoler.

Stillingsbeskrivelse

Fra 01.03.2020 er det ledig 100% fast stilling som avdelingsleder ved Østsiden distrikt (70% ledelse i kombinasjon med 30% helsestasjon).
Ansvarsområdet omfatter helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste. Avdelingsleder vil ha drift- og personalansvar. Stillingen vil bestå av både ledelse og praktisk helsesykepleierarbeid ved helsestasjonen med brukere. Avdelingsleder er en del av ledergruppen bestående av 5 avdelingsledere og virksomhetsleder. Ledergruppen er en viktig arena for diskusjon og vedtak angående strategi og videreutvikling.

Arbeidsoppgaver

-Lede/administrere avdeling og sikre daglig drift innen rammen av planer, lover, forskrifter og vedtatt budsjett.
-Personalansvar for helsesykepleiere, jordmødre og merkantile.
-Kvalitets- og internkontroll.
-Bistå i faglig utvikling av skolehelsetjenesten og helsestasjonsfaget, herunder helsesykepleier, jordmor og merkantil.
-Delta i faglige diskusjoner og planarbeid ut fra evt. egen erfaring og kompetanse.
-Stilingen er en delt stilling med 50% ledelse og resten som utøvende helsesykepleier ved helsestasjon.

Vi kan tilby

-Være en del av et kunnskapsrikt, kreativt og målrettet lederteam.
-Helhetlig lederansvar for en gruppe dyktige medarbeidere.
-Et godt og hektisk arbeidsmiljø med mye arbeidsglede, hvor avdelingsleder også jobber praksisnært.
-Ansvar for å være med å utvikle moderne og framtidsrettede tjenester.
-Vi har faglig oppdatering gjennom kommunens lederutviklingsprogram (LUP).
-Fredrikstad kommune er en IA bedrift.
-Fleksitid.

Kvalifikasjoner

-Autorisert sykepleier med godkjent helsesykepleierutdanning.
-Minimum ett års erfaring som helsesykepleier.
-Har lederutdanning eller ønske om å ta lederutdanning etter oppstart.

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper

-Ønskelig med ledererfaring.
-Gode kommunikasjonsferdigheter og klare å skape gode relasjoner til andre.
-Systematisk og målrettet med vekt på involvering og beslutningsdyktighet.
-Rask til å tilegne deg ny kompetanse og har en analytisk tilnærming til nye problemstilinger.
-Medarbeiderne dine opplever et støttende og inkluderende lederskap, faglig utvikling og mestring i møte med de oppgaver de får tildelt.
-Initiativrik og klarer å håndtere mange oppgaver samtidig.
-Nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i framtiden.
-Lyst til å prege utviklingen i Fredrikstad kommune i årene som kommer.
-Personlig egnethet både som leder og som en del av vårt etablerte lederteam vil ha betydning.

Lønnsopplysninger

Stilling som avdelingsleder lønnes i stillingskode 9454, internkode 7240. Reiseutgifter dekkes etter Statens reiseregulativ. Egen bil bør kunne disponeres i tjenesten.

Politi-/tuberkuloseattest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Helsevern for barn og unge benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillinger/kunngjøringer.Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

‘Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.lovens §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

 

Søknadsfrist 12.02.20

 

Vår ref7619
Merk søknad

Fakta

Selskap Fredrikstad kommune
Stilling Ledende helsesykepleier
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Helsevern for barn og unge

 

Kontakter

Ragnhild Folde, Virksomhetsleder
[email protected]
Mobil  916 79 211  Arbeid  69 30 63 65

Marit Barvik, Ledende helsesykepleier
[email protected]
Mobil  416 56 346  Arbeid  69 30 63 60

Del stillingen

Selskap

Fredrikstad kommune

Kontaktinfo

  • Ragnhild Folde,
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 916 79 211 Arbeid 69 30 63 65
  • Marit Barvik
  • Tittel: Ledende helsesykepleier
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 416 56 346 Arbeid 69 30 63 60

Lokasjon

  • Fredrikstad

Søknadsfrist

Februar 12, 2020