Avdelingsleder

 

Hjemmesykepleien Ballangen, Narvik kommune

Avdelingsleder ved enhet Ballangen hjemmetjeneste, Narvik kommune

Vil du bli en del av vårt team? Vi ønsker deg velkommen som vår kollega i Ballangen hjemmetjeneste.

Enheten består av hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, bofellesskap med 9 plasser og dagsenter.

Vi søker nå etter avdelingsleder i 100% stilling for enheten. Tjenesten har ca 150 – 170 brukere hvor av 9 av disse har bolig i bemannet bofellesskap. Vi legger vekt på fleksible ansatte og tett samarbeid mellom avdelingene for å optimalisere kvalitet og ressursutnyttelse

Hovedoppgaven er ledelse av avdelingene i enheten. Avdelingsleder vil ha personalansvar for ca 25 årsverk, skal sikre kvalitet og forsvarlig drift til pasienter etter gjeldende lover, forskrifter, vedtatte prosedyrer og målsetning.
Avdelingsleder vil inngå i lederteam og må samarbeide godt med ansatte i enheten i tillegg til tildelingskontor, kommunens øvrige støtteenheter, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Stillingen rapporterer direkte til enhetsleder.

Arbeidsoppgaver

Daglig drifts- og fagansvar for enheten
Administrere ruteplanlegger i Mobil Omsorg
Være pådriver for faglig utvikling og lede fagteam i felles innsats for distriktets brukere
Ivareta og utvikle enhetens HMS-arbeid, kvalitetsarbeid og arbeidsmiljø
Påse at personellressursene forvaltes på en måte som ivaretar faglige, menneskelige og økonomiske hensyn med hovedvekt på godt arbeidsmiljø og kvalitet
Sørge for god og forsvarlig drift
Delta i intervju og ansettelse av personell i samarbeid med enhetsleder
Oppfølging av nyansatte
Fraværsoppfølging og medarbeidersamtaler
Sørge for at det foreligger godkjente og gode turnuser
Avholde personalmøter/postmøter
Samarbeid med relevante instanser for utvikling av tjenestene i Narvik kommune

Kvalifikasjoner

Dokumentert bachelor som sykepleier eller vernepleier.
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Minimum 3 års arbeidserfaring etter endt utdanning
Gode IKT kunnskaper
Beslutningsdyktig
Videreutdanning i ledelse. Relevant erfaring kan kompensere for videreutdanning
Interesse og engasjement for eldreomsorg
Førerkort klasse B
Gyldig politiattest må fremlegges

Ønsket

Interesse for velferdsteknologi og digitale hjelpemidler
Veiledningskompetanse
Personlige egenskaper
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Stor arbeidskapasitet
Høy relasjonskompetanse
Trygghet, ansvarlighet, tydelighet og ryddighet
God gjennomføringsevne
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Godt humør, inkluderende og raus
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Faglige utfordringer
Mulighet for egenutvikling gjennom kurs og videreutdanning
Bedriftshelsetjeneste
6 mnd prøvetid
Søkere som kommer til intervju bes oppgi 2 referanser

Annet

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Narvik kommune benytte elektronisk søknadsskjema.
Som tilflytter til Narvik kommune kan det søkes på diverse gratis tiltak, eks. gratis barnehageplass i 6 mnd. Søknadsskjema finne på Narvik kommunes hjemmeside her.

 

Søknadsfrist: 21.06.2021

 

Arbeidsgiver: Narvik kommune
Sted: Ballangen
Stillingstittel: Avdelingsleder
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4394725672
Kirkeveien 2, 8540 Ballangen, Norge

 

Kontaktinformasjon

Mia Wick, Enhetsleder
402 33 368
[email protected]

 

Narvik kommune – et samfunn i utvikling

Narvik kommune er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge. Narvik kommune strekker seg fra Tysfjorden i sør til fylkesgrensa Troms og Finnmark i nord. Vi har om lag 22.000 innbyggere.

Narvik har alt man kunne tenke seg av naturopplevelser, aktiviteter og kulturarrangementer. Her ligger Nord-Norges flotteste alpinanlegg i gangavstand fra sentrum, vi har fjell og fjorder som innbyr til alt fra toppturer, padling og dykking, du kan spille golf i Skjomen og du finner både kulturarrangementer og festivaler her. Vi har kort reisevei til spektakulære steder som Lofoten, Vesterålen, nasjonalfjellet Stetinden og Hamarøy. Narvik har også jernbane til Sverige, og du kan ta toget helt til Stockholm eller resten av Europa.

Satsingsområdene i regionen er reiseliv, kraft og fornybar energi, blå næringer, forsvaret og grønn transport, logistikk og infrastruktur. I Narvik ligger UiT, Norges arktiske universitet. Kommunen har utstrakt samarbeid med UiT, næringslivet og Universitetssykehuset Nord-Norge. UNN Narvik er også godt i gang med å bygge et nytt topp moderne sykehus for regionen, midt i Narvik. Narvik er norsk søkerby for alpin-VM i 2027.

 

 

Del stillingen

Selskap

Narvik kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Narvik

Søknadsfrist

Juni 21, 2021