NES-Webcruiter-1170x300

 

Avdelingsleder i hjemmetjenesten

 

Hjemmetjenesten, Nes kommune

Nes hjemmetjenester er i utvikling og vi skal tilpasse oss morgendagens omsorgstjenester. Vi satser på systematisk fagutvikling, mestring, velferdsteknologi og tillitsbasert ledelse i teamene.

Virksomheten består av 3 avdelinger. Det er 2 store hjemmesykepleieavdelinger med ca. 46 årsverk hver, og 1avdeling med ansvar for heldøgns omsorgsboliger og dagsenterdrift for eldre.

Hjemmesykepleie avdeling 1 trenger ny avdelingsleder. Avdelingen består av 4 team, har 2 team-koordinatorer og en fagleder som til sammen er avdelingsleders sitt lederteam. Vi har valgt å styrke fagledelse ute i teamene, og avdelingsleder har det totale personalansvaret for avdelingen.

Vi er ute etter deg som ønsker å skape resultater gjennom tillitsbasert ledelse, liker å kombinere lederrollen med å være tett på ansatte, men samtidig gi handlingsrom. Du drives også av å levere på en helhet i tjenesten, sammen med dine lederkolleger.

Nes kommune sine verdier er Nærhet, Engasjement og Synlighet (NES). Vi er ute etter deg som kan stå inne for disse verdiene, og som vil bidra aktivt til også fremover levere gode og trygge tjenester til våre innbyggere som trenger helsehjelp.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 05.11.2023
Arbeidsgiver: Nes kommune
Stillingstittel: Avdelingsleder hjemmetjenesten
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID:4718278088

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har personal, økonomi – og fagansvar for sin avdeling
Være en aktiv deltaker i virksomhetens ledergruppe
Økonomistyring
Utvikle teamene på avdelingen
Samkjøre avdelingens lokale lederteam
Ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter
Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere
Sørge for god fagutvikling på avdelingene og kvalitetssikring av tjenesteleveranser

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier
Må ha minimum 3 års leder erfaring, og gjerne kunne dokumentere resultater
Ønskelig med videreutdanning innen ledelse
Ønskelig med ledererfaring fra hjemmesykepleie, men annen lederbakgrunn vil og være aktuelt
Gode IKT kunnskaper gjerne erfaring med fag, økonomi- og turnus systemene GAT, Agresso og Cosdoc
Førerkort klasse B
Det er krav om politiattest for alle som yter tjenester etter helse – og omsorgstjeneste loven § 5-4

Personlige egenskaper

Har et brennende ønske om å levere helsetjenester med kvalitet til kommunens innbyggere
Har gode relasjonsferdigheter
Motiveres av å jobbe med endring og utvikling
Ha fokus på nærvær, trivsel og liker det å være aktiv, synlig og tydelig blant avdelingens ansatte
Har et ønske om å lykkes sammen med andre, være lydhør, involverende og evne til å beslutte
Har evne til å balansere gode tjenester, opp mot de rammer vi til en hver tid forvalter
Du er ryddig, strukturert og systematisk
Du skaper arbeidsglede og bidrar til gode endringsprosesser
Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Vi tilbyr

Godt arbeidsmiljø med fokus på fag, tverrfaglig samarbeid, pågangsmot og åpenhet
En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
Lønn etter avtale
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Minst to referanser må oppgis
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Attester og vitnemål lastes opp søknaden. Originale dokumenter tas med til et evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon

Atle Jahrn, Virksomhetsleder
Telefon:  971 46 380
E-post:  [email protected]

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

Oktober 9, 2023