Holmestrand kommune Sande bo- og behandlingssenter

 

Avdelingsleder

 

Sande bo- og behandlingssenter trenger deg som ønsker å ta lederansvar!

Vi søker etter 2 ledere som er handlekraftig og har visjoner for en verdig alderdom. Sande bo- og behandlingssenter skal være et godt sted å bo!

To av våre dyktige avdelingsledere slutter for å ta nye utfordringer. Vi søker derfor etter nye avdelingsledere som ønsker å videreføre arbeidet med å bygge Holmestrands kompetansesenter innenfor demensomsorg. Våre ledere er plassert i avdelingene for å kunne oppfølge vårt prinsipp om nærledelse og være synlig i avdelingen. Det har i løpet av 2022 blitt gjennomført en del endringer i virksomheten slik at det har blitt flere skjermete plasser og demensomsorg som hovedfagfelt. Dette har vært krevende for alle i virksomheten og krever fortsatt god oppfølging og videre utvikling. Derfor ønsker vi deg som er interessert i demensomsorg og miljøbehandling og kan begeistre ansatte for fagfeltet. Vi ønsker oss en leder som er kreativ og brenner både for fag og folk. Er du en leder som ser potensialet i medarbeiderne og du brenner for fag og nytenking? Da er det deg vi er ute etter!

Sande og Holmestrand kommuner har slått seg sammen 01.01.2020 og vi er fortsatt i en spennende fase hvor vi utvikler fremtidig drift av våre 3 bo- og behandlingssenter. Her blir det mange muligheter til å videreutvikle tjenestene til det beste for våre brukere og avdelingsledere kommer å være viktige ressurser i den prosessen som også kan føre til endringer i ansvarsområder.

Viktigste arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har delegert personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen og rapporterer direkte til virksomhetsleder
Legge til rette for at våre brukere blir godt ivaretatt
Se potensiale i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse
Avdelingsledergruppen ivareta i fellesskap fagutvikling og sørger for kompetanseløftet

Ønskede kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon er et krav
Ledererfaring og helst en lederutdanning
God økonomiforståelse
Gode turnuskunnskaper
Gjerne erfaring fra sykehjem og demensomsorg
Må beherske norsk både skriftlig og muntlig
Gode datakunnskaper

Personlige egenskaper

Du er nytenkende og har visjoner
Du er tydelig, strukturert og målbevisst
Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Du er inkluderende, motivert og engasjert
Du har fokus på personalutvikling og nærvær
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Engasjerte ansatte og kolleger som jobber for et felles mål
En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter
Sande bo- og behandlingssenter har et godt og bredt fagmiljø og legger til rette for kompetanseutvikling
Virksomheten har en bemanningskonsulent som bistår i vaktinnleie og turnusarbeid
Arbeidsplassen er lokalisert i lyse og trivelige lokaler
Tiltredelse etter nærmere avtale.
Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i god pensjonsordning Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Vestfold og Telemark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 04.12.2022

 

Arbeidssted: Sande i Vestfold

 

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder Susanne Wollasch

mob: 994 74 970

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Jernbanegata 25 3070 Sande i Vestfold

Holmestrand kommune, Sande bo- og behandlingssenter

Holmestrand kommune har ca. 26 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover. Holmestrand kommune er en næringsoffensiv kommune og i sterk vekst med økende innbyggertall. Holmestrand kommune er porten til Vestfold, og er et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet.

 

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Susanne Wollasch
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 994 74 970

Lokasjon

  • Holmestrand

Søknadsfrist

November 14, 2022