Bli en del av vårt nye spennende lederteam i Senter og hjemmetjenester!

Avdelingsledere, Hjemmesykepleien

 

Framtidige demografiutfordringer vil kreve innovasjon og nytenking i seksjonen. Fremtidens senter og hjemmetjenester vil måtte tenke annerledes rundt både oppgaveløsning, organisering og bruk av kompetanse for å mestre veksten i antall eldre.
For å møte dette tjenestebehovet har seksjon senter og hjemmetjenester vært gjennom et spennende utviklingsarbeid. Ny lederstruktur er lagt og seksjonen søker nå etter avdelingsledere med enhetlig ledelse for avdelingen.

Om Seksjon senter og hjemmetjenester:

Seksjonen vil bestå av fire enheter som inkluderer tjenestene: helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie), hjemmerehabilitering, fagteam demens og dagtilbud for personer med demens, bofellesskap og bo- og servicesentre inkludert miljø- og aktivitetsarbeid, kafe og kjøkkendrift, praktisk bistand og BPA. Seksjonens viktigste satsningsområder er beskrevet i handlingsplanen «Leve hele livet i Sandefjord»: Velferdsteknologi, styrke brukerrollen, støtte opp om pårørendes rolle, tilrettelegge for frivilliges innsats og engasjement, demensvennlig samfunn, samarbeid med øvrige samfunnsaktører og heltidskultur.  Seksjonen jobber aktivt med forebyggende og helsefremmende tjenester og har som mål «best hjemme lengst mulig». Brukere og pårørende skal oppleve at tjenestene er individuelt behovstilpasset og at egne ressurser benyttes på best mulig måte. Det er ved Hjemmetjenester, enhet 1 og 2 det nå skal ansettes totalt 4 avdelingsledere.

Du som avdelingsleder vil ha personal-, økonomi-, utvikling- og resultatansvar for din avdeling. Å være en del av ledergruppen innebærer at du sammen med lederkollegaene har ansvar for helheten, i tillegg til eget ansvarsområde. Du er en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen og en viktig bidragsyter til at dine medarbeidere trives i jobben sin.
Du vil bli en del av en enhet med høy faglig kompetanse, mye humor og kultur på å gjøre hverandre gode.

Stillingsinformasjon:

Stillingsstørrelse: 100 %
Stillingstype: Fast
Ledig fra: Etter avtale

Arbeidsoppgaver:

Forvalte avdelingens økonomiske og personellmessige ressurser innenfor vedtatte rammer og bidra til en forsvarlig, smart og effektiv drift på tvers av avdelinger i enheten
Påse at kommunens etiske regelverk og verdigrunnlag er forankret i egen avdeling og i synlige handlinger i den daglige driften
Personalledelse og oppfølging av ansatte
Økonomiansvar for avdelingens budsjett
Rapportere månedlig til gitte frister til enhetsleder
Lede og videreutvikle HMS og IA arbeidet i egen avdeling.
Ivareta trepartssamarbeidet i egen avdeling
Aktivt bruke digitale programmer og systemer
Samhandling og dialog med andre avdelinger/enheter og tjenester

Kvalifikasjoner:

Fullført 3-årig helse og/eller sosialfaglig utdannelse fra høgskole/universitet
God økonomiforståelse
Kjennskap til turnus og elektronisk turnusverktøy
Relevante IKT kunnskaper
Førerkort og disponere egen bil
Det er i tillegg ønskelig med erfaring fra og kunnskap om kommunehelsetjenesten

Personlige egenskaper:

Du er målrettet, beslutningsdyktig og har en sterk gjennomføringsevne
Du har evnen til å lytte og søke gode løsninger
Du kan jobbe selvstendig og prioritere i en hektisk arbeidshverdag
Er engasjert og har evnen til å motivere andre
Mestrer å stille krav og gi utfordringer
Evner å snu deg rundt når noe uventet oppstår
Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi tilbyr:

Et inkluderende miljø i utvikling der du kan være med å påvirke morgendagens tjenester
God opplæring og tett samarbeid med enhetsleder
Miljø med fokus på kompetanseheving
Faglige spennende utfordringer
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Bedriftsidrettslag med bredt tilbud
Personalhytter
Fleksitidsordning

Lønn:

Lønn etter avtale.
Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9453.
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger:

Gjensidig prøvetid er 6 måneder
Det er krav om politiattest, godkjent attest fremvises før ansettelse
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju

Er dette en stilling å flytte til?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, se aktulle linker om Sandefjord under:

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

 

Referansenr: 22/41994

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 05.01.2023

 

Tiltredelse: Etter avtale

 

Søk på stillingen her.

 

Arbeidssted: Sandefjord

 

Kontaktpersoner:

Donate Kittilsen Aashildrød

tlf: 90823392

Enhetsleder Solveig Velle

mob: 974 38 835

 

Hjemmeside:
www.sandefjord.kommune.no/
Adresse: Rådhuset Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord

Sandefjord kommune

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 65 000 innbyggere og over 5000 ansatte.

Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

 

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Ingrid Svenske
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 33 43 96 32 mob: +47 95 21 06 89

Lokasjon

  • Sandefjord

Søknadsfrist

Januar 5, 2023