Velkommen til Bamble kommune

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

 

Bamble helsestasjon – 80% helsesykepleier, prosjektstilling

 

80% helsesykepleier/helsesykepleierstudent
Prosjektstilling over 3 år i skolehelsetjenesten i Bamble.

Tiltredelse 02.08.2021

Beskrivelse av arbeidssted

 • Skolehelsetjenesten på nye Bamble ungdomsskole, og helsestasjon for ungdom.
 • Du vil jobbe tett med en annen helsesykepleier på skolen, og være en del av det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Krav til kompetanse

Helsesykepleier elller helsesykepleierstudent. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og ungdom.

Øvrige kvalifikasjoner

 • Vi ser etter en helsesykepleier som vil være med å utvikle ungdomshelsetjenesten på Bambles nye ungdomsskole og helsestasjon for ungdom.
 • Du må kunne jobbe selvstendig og strukturert, og ha gode samarbeidsevner.
 • Vi ønsker en som kan bidra aktivt til ungdomshelsetjenesten med kultur for engasjement og faglig fokus. Samt bidra til et inkluderende og engasjerende tverrfaglig miljø. Du må være god til å bygge relasjoner med ungdom, ha interesse for ungdom som enkeltmenneske og for ungdomskulturen.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

Politiattest

For stillinger innenfor barnehage, skole, barnevern og helse- og sosialtjenesten stilles det krav til godkjent politiattest (må ikke være eldre enn 3 måneder). Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden, men forevises leder ved evt. tilbud og aksept av stilling.

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.
Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

 

Søknadsfrist 30.04.21

 

Vår ref 1370
Merk søknad

Fakta

Selskap Bamble kommune
Stilling Helsesykepleier
Stillingstype Engasjement
Lokasjon Bamble Rådhus

 

Kontakter

Anja Sævik Hallaråker, Ledende helsesøster/ avdelingsleder
[email protected]
Mobil  481 37 164  Arbeid  35 96 51 66

 

 

Del stillingen

Selskap

Bamble kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Anja Sævik Hallaråker
 • Tittel: Ledende helsesøster/ avdelingsleder
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: Mobil 481 37 164 Arbeid 35 96 51 66

Lokasjon

 • Langesund

Søknadsfrist

April 30, 2021