Midt-Telemark kommune ligg i hjarte av Telemark med Bø som kommune- og regionssenter og handelssenter, og Gvarv som lokalsenter. Kommunen har om lag 10500 innbyggjarar. Midt-Telemark er ein aktiv kommune med nasjonale turistmål, attraktivt kulturliv, eit innovativt næringsliv og eit variert landbruk, som mellom anna produserer ein fjerdedel av epla i Noreg. Kommunen er studiestad for Universitetet i Sør-Øst Norge, har vidaregåande skule og folkehøgskule. Kommunesenteret er eit trafikknutepunkt med godt kollektivsamband både aust- og vestover, m.a. med bare 2 timar til Oslo og 2 ½ time til Kristiansand med tog.

 

Barnevernskonsulentar i faste stillingar og vikariat

 

Omtale av arbeidsstaden

Midt Telemark og Nome barnevern er ein felles barneverntjeneste for kommunane Midt Telemark og Nome. Tenesten har sine lokaler på Gvarv. Barneverntenesta er organsiert i to avdelingar, kor det arbeidas med undersøking, tiltak, fosterheim og ettervern. Arbeidsoppgavene er mange og varierte. Det er for tida 23 tilsette i tenesten. Midt Telemark og Nome barnevern kan tilby deg ein meiningsfull og betydningsfull arbeids kvardag, med gode faglege kollegaer og godt arbeidsmiljø.

Kort om stillinga

Grunna auka saksmengde og ulike permisjoner er tenesten i behov av fleire tilsette.
Det er ledig faste stillinger og vikariater av ulik varighet, alle i 100% p.t.
Ved interne omrokkeringar kan andre vikariat bli ledige.

Arbeidsoppgåver

Arbeidsoppgåvene består av sakshandsaming jmf Lov om barneverntjenester.
Områda vil vere primært i samband med undersøking og tiltak.
Arbeidsoppgåvene består av møter, heimebesøk, samtaler og veiledning og skriftlig arbeid.
Sakshandsamar må følgje lovpålagte krav i forhold(høve) til fristar, planer, oppfølging m.m

Krav til utdanning/ønskja kvalifikasjonar

Barnevernspedagog eller anna relevant sosial og helsefagleg høgskuleutdanning og erfaring frå barneverntjenesta vektleggat.
Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne, og kunne takle ein hektisk kvardag.

Personlege egenskapar
Vi ønsker deg som er

– fagleg engasjert
– evnar å arbeide sjølvstendig,
– evne og vilje til godt samarbeid, bidreg positivt i arbeidsmiljøet
– initiativrik og fleksibel
– likar hektiske dager

Personlig egenhet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby deg ein variert arbeidsdag med engasjerte og fagleg dyktige kollegaer, eit godt arbeidsmiljø og stor variasjon i kvardagen.

Anna

Aktuelle søkjarar vil bli innkalla til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i forbindelse med intervjuet.

Særskilt for stillinga

Krav om politiattest
Førarkort kl. B
Diponere bil
E-læringskurset for nytilsette skal tas før oppstart i stilling.

Vi tilbyr

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov og avtaleverk.

Søknaden sendast

Søknad må sendast elektronisk via valget «søk på stilling».

Vi anbefalar å skrive søknadsteksten i eit teksbehandlingssystem før du startar søkjeprosessen. Da kan du kopiere/lime inn teksten i søknaden. Når du startar å registrere søknaden, må du gjere den ferdig. Det er ikkje mogleg å mellomlagre søknaden.
Hvis du har huka av for at du vil ha dokumenter og anna kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få ein epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

 

Søknadsfrist 16.03.21

 

Vår ref187
Merk søknad

Fakta

Selskap Midt-Telemark kommune

Stilling Barnevernpedagog

Stillingstype Vikar

Lokasjon Barnevern administrasjon

 

Kontakter

Anne Storhaug, einingsleiar
Mobil  918 52 855  Arbeid  35 95 71 67

 

 

Del stillingen

Selskap

Midt-Telemark kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Anne Storhaug
  • Tittel: Einingsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Mobil 918 52 855 Arbeid 35 95 71 67

Lokasjon

  • Bø I Telemark

Søknadsfrist

Mars 16, 2021