Administrasjonsleder Søreide menighet 100 % fast stilling

 

Bergen kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd har ledig en 100 % fast stilling som administrasjonsleder, med arbeidssted for tiden i Søreide menighet.

Vi søker deg som er en tydelig leder, trygg i sin rolle og har stor grad av engasjement og evne til å motivere sine ansatte. Som leder er du opptatt av å skape tillit, ha struktur, være fleksibel og klar til å ta en utfordring.

Søreide menighet ligger i Fana prosti og omfatter Søreide, deler av Sandsli og deler av Kokstad. Menigheten har noe over 9000 medlemmer, men stadig utbygging vil medføre en ytterligere vekst i medlemstallet de kommende årene. Søreide menighet er en glad folkekirkemenighet og har tilbud til mennesker i alle aldre. Vi har aktive medlemmer i alle aldre. Kirkerommet vårt er moderne, åpent og lyst. Slik er også vår kristendomsforståelse.

Administrasjonsleder skal ha et menighetsbyggende perspektiv og har et overordnet administrativt ansvar for soknets virksomhet. Gjennom en samordnet ledelse, med sokneprest og menighetsrådsleder, skal de sammen arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø, og bidra til god kommunikasjon og samspill i menigheten og nærmiljøet.

Staben består for øvrig av sokneprest, kapellan, kirketjener, organist og to menighetspedagoger. Arbeidet er preget av tett tverrfaglig samarbeid om mange arbeidsoppgaver og det gis rom for kreativitet og initiativ.

Bergen kirkelige fellesråd vil legge til rette for en helhetlig ledelse i menigheten med fokus på kort vei mellom strategi og operativ ledelse. Menighetens visjon- og strategidokument skal styre arbeidet.
Sokneprest og administrasjonsleder vil i fellesskap ha det daglige ansvaret for menighetens virksomhet, med seg har de en tverrfaglig stab med bred kompetanse på ulike fagområder.

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd, med områdeleder for Fana prosti, som nærmeste overordnet.

Søknadsfrist:  22.10.2021
Arbeidsgiver:  Bergen kirkelige fellesråd
Sted:  Bergen
Stillingstittel:  Administrasjonsleder Søreide menighet 100 % fast stilling
Stillinger:  1
Heltid / Deltid:  Heltid
Ansettelsesform:  Fast
Stillingsprosent:  100
Webcruiter-ID:  4437605005

Arbeidsoppgaver

– Ledelse og personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg personalansvar for menighetstilsatte etter avtale.
– Har et helhetlig ansvar for at ansatte planlegger og utfører sitt arbeid i samsvar med menighetsrådets virksomhetsplan og gjeldende regelverk.
– Ansvar for økonomistyring, økonomirapportering og økonomisk planlegging
– Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og
stab
– Fast medlem i menighetsrådets arbeidsutvalg og er rådets administrative representant
– Påse nødvendig bemanning til enhver tid, innenfor gitte rammer
– Tilnærmet 30 % av stillingen vil være knyttet til administrative oppgaver i prostiet, for tiden i Fana sokn.

I tillegg til ovennevnte, må det påregnes eventuelle andre oppgaver innenfor fagområdet til kirkelivsavdelingen.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

– Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor fagområdene ledelse, økonomi eller administrasjon

– Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes

– Erfaring med ledelse og personalansvar

– God økonomiforståelse og erfaring med regnskap

– God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god måte

– Kjennskap til lover og forskrifter på personalområdet

– Kjennskap til offentlig saksbehandling

– Gode samarbeidsevner, med evnen til å bidra til et arbeidsmiljø som gjør hverandre gode

– God kjennskap til ulike dataverktøy

– Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor kirke og menighet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Bergen kirkelige fellesråd står midt i en omstillingsprosess hvor innholdet og oppgaver i stillingen kan bli endret.

Særskilte krav:

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:

– Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
– Ulykkes- og gruppelivsforsikring
– Bedriftshelsetjeneste
– Tiltredelse: snarlig eller etter avtale

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Marken 34, 5017 Bergen, Norge

 

Kontaktinformasjon

Ann Carina Raknes, Områdeleder
907 72 574

 

Del stillingen

Selskap

Bergen kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

  • Ann Carina Raknes
  • Tittel: Områdeleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 907 72 574

Lokasjon

  • Bergen

Søknadsfrist

Februar 18, 2024