Biblioteksjef (søknadsfrist 18.10)

 

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.

GRATANGEN – ET STED Å BLI GLAD I

 

Biblioteksjef 50%

 

Kort om stillingen

Gratangen kommune har ledig 50% fast stilling som biblioteksjef. Dersom det ikke er kvalfiserte søkere kan andre med relevant erfaring tilsettes mot at det påbegynnes bibliotekar utdanning innen ett år.

Vi søker en engasjert fagperson som kan bidra til å utvikle biblioteket som møteplass, samt bidra til økt leseglede for kommunens innbyggere. Gratangen bibliotek inngår i et regionalt samarbeid om arrangement og utviklingsoppgaver. Biblioteket, som er et kombinasjonsbibliotek, holder til i moderne lokaler i tilknytning til Gratangsbotn skole.

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent bibliotekarutdanning. Søkere med annen høyere utdanning kan bli vurdert for midlertidig tilsetting på dispensasjon, dersom det ikke er søkere med bibliotekfaglig utdanning.
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B
 • Beherske Micromarc eller lignende biblioteksystem

Arbeidsoppgaver

 • Bibliotekutvikling
 • Saksbehandling, økonomistyring og rapportering
 • Publikumsarbeid, arrangement og aktiviteter
 • Opplæring og rettledning av brukere
 • Samarbeid med Gratangsbotn skole og barnehagene i kommunen
 • Samarbeid med andre virksomheter, lag og foreninger

Nærmere opplysning

 • Det er et krav at den tilsatte benytter alle elektroniske systemer vi har, opplæring vil bli gitt.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser.
 • Prøvetid på 6 mnd.

Søknader kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. I såfall vil du bli kontakte av oss.

Vi tilbyr

 • En spennende mulighet til å utvikle et kombinasjonsbibliotek
 • Hjelp til å skaffe bolig, og eventuelt barnehageplass
 • God pensjonsordning
 • Lønn og tilsettingsvilkår etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

Søknad sendes

For å komme i betraktning må søknad sendes elektronisk via www.gratangen.kommune.no.
Kun søknader sent inn elektronisk tas med i prosessen videre.
Det er ikke mulig å legge med vitnemål og attester slik at de må medbringes om du blir innkalt til intervju.

 

Søknadsfrist 18.10.20

 

Vår ref 262
Merk søknad

Fakta

Selskap Gratangen kommune
Stilling Fagleder
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Bibliotek

 

Kontakter

Gro Saltvik-ØvergårdSektorleder oppvekst og kultur
[email protected]
Mobil  948 09 025  Arbeid  77 02 18 00

 

Førstekonsulent / seniorkonsulent, seksjon for eksamen og vitnemål

 

Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet?

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver:

 

Eksamensplanlegging

Ordinær og digital eksamensavvikling

Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen

Saksbehandling av søknader og klager

Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen

Løpende driftsoppgaver

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt

Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager

Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund

Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig

God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert

Utviklingsorientert

Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 – 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 – 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Brynjar Jørstad, [email protected], tlf 47 32 89 72.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Del stillingen

Selskap

Gratangen kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Gratangen

Søknadsfrist

Oktober 18, 2020