Brannmestere 2 fulltidsstillinger (søknadsfrist 16.02)

 

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2200 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Brann og redning er Longyearbyens brann og redningskorps. Enheten består av 24 personer, 4 personer på heltid, og 20 deltidsmannskaper. Mannskapene er fordelt på 5 vaktlag. De går en dreiende vaktsyklus med en uke på vakt, hver 5. uke. Samtlige brannmannskaper er oppsatt med personsøkere. Brann og redning drifter ambulansetjenesten, i hht avtale med Longyearbyen sykehus.

 

Brannmestere i Longyearbyen Brann og redning

 

Longyearbyen Brann og redning har ledig 2 fulltidsstillinger som Brannmester. Tiltredelse vil være sommeren 2020.

For aktuelle søkere anbefales å lese våre årsrapporter for å få et innblikk i drift og organisering av Longyearbyen brann og redning, se www.lokalstyre.no/brann-og-redning.

Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder for begge stillingene:

– Inngå i 4-delt vakttjeneste med brannsjef myndighet.
– Inngå i Kystverkets innsatsstyrke Svalbard, oljevern og akutt forurensning.
– Ivareta daglig drift av ambulansetjenesten i Longyearbyen.
– Gjennomføre internopplæring og øvelser med våre deltids brannmannskaper.
– Ansvar for enhetens FDV-system og internkontroll.
– Andre brannrelaterte arbeidsoppgaver må påregnes for begge stillingene.

Kvalifikasjonskrav for begge stillingene:

– Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel.
– Gjennomført minimum beredskapsutdanning trinn I. Ønskelig med trinn II og III.
– Førerkort klasse B og C.
– Godkjent som røykdykker. Tilfredsstille Arbeidstilsynets krav for røyk- og kjemikaliedykkere. Dokumentert siste bestått fysisk test. Ny test må påregnes gjennomføres før eventuell ansettelse.
– Personlig egnethet vektlegges. Herunder sosialt samspill, samarbeid, engasjement og løsningsorientert.
– Skikkethet. Politiattest ikke eldre enn 6 måneder må fremlegges
– Generelt gode IT-kunnskaper.
– God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
– Strukturert og ryddig. Høy arbeidskapasitet.

Ønsket kompetanse, Brannmester (1):

– Relevant fagbrev (elektro-mekanisk). Kompetanse innen kjøretøy/motor. God teknisk forståelse er i sin helhet en forutsetning.
– Gjennomført og bestått kurs for trykktesting av trykkluftflasker, kompositt. Gjerne også for trykkluftflasker i stål.
– Kompetanse på kontroll, vedlikehold og service av røykvern/røykdykkerutstyr. Vi bruker Interspiro.
– Kompetanse innen samband.
– Opplæring og kurs må gjennomføres etter ansettelse for å oppfylle nødvendige kompetansekrav.

Ønsket kompetanse, Brannmester (2):

– Gjennomført og bestått forebyggende kurs NBSK.
– Relevant fagbrev, teknisk
– Erfaring som instruktør, brannforebyggende informasjon – og motivasjonsarbeid.
– Kategori “grønn”, kompetansebevis. Vedlikehold og service på håndslukkere etter NS3910 og brannslangetromler etter NS-EN 671-3.
– Gjennomføre branntilsyn ved særskilte brannobjekter i Longyearbyen.
– Ansvar og revisjon av objektsyn og innsatsplaner.
– Opplæring og kurs må gjennomføres etter ansettelse for å oppfylle nødvendige kompetansekrav.

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

– Lønn etter avtale
– Tilrettelagt for trening i arbeidstiden
– Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
– Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
– Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Søknadsfrist  16.02.20

 

Vår ref238
Merk søknad

Fakta

Selskap Longyearbyen lokalstyre
Stilling Arbeidsleder
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Brann og redning

 

Kontakter

Jan Olav Sæter, Brannsjef
[email protected]
Mobil 920 38 116

Geir Hekne, Brannmester
[email protected]
Mobil  918 383 07

Del stillingen

Selskap

Longyearbyen lokalstyre

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

Februar 16, 2020