Daglig leder (søknadsfrist 22.06)

 

 

Daglig leder

 

Hallingdal er knutepunktet mellom øst og vest i Sør-Norge og er en av Norges største reiselivsregioner, med ca 20.000 fastboende og nær 23.000 hytter. Hallingdal Renovasjon IKS skal først og fremst sørge for helhetlig og god renovasjon i kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes, Flå og Krødsherad. Vi sørger for at innbyggere, hyttehallinger og turister har fokus på miljø og trivsel, i samarbeid med kommunene. Selskapet ble etablert i 1980. Nåværende daglig leder har fått tilbud om ny jobb hos en annen arbeidsgiver etter mange år i selskapet og vi søker derfor hans etterfølger.

ER DU VÅR NYE DAGLIGE LEDER?

Hallingdal Renovasjon IKS (HR) er et interkommunalt selskap med ansvar for innsamling og behandling av avfall og slam i Hallingdal og Krødsherad. HR har i dag 51 ansatte og et driftsbudsjett på ca 87 mill. Selskapet er eid av syv kommuner – Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå og Krødsherad. HR håndterer årlig cirka 30.000 tonn avfall og 5.000 tonn slam.

Hovedanlegget vårt ligger i Kleivi næringspark, på kommunegrensen mellom Ål og Hol. I tillegg har selskapet deponi for inert avfall på Breie i Kleivi, slambehandlingsanlegg på Hagaskogen (Torpo) og lokale avfallsmottak i hver kommune.

HR er en betydelig industribedrift i Hallingdal og en viktig og synlig samfunnsaktør. Det er fokus på blant annet forbedring og utvikling av avfallshåndteringssystemet, forretningsdrift, internkontroll og organisasjon. Håndtering av næringsavfallet er organisert i et eget selskap – Retura Val-Hall AS (50% eierskap).

Selskapet skal gjennomføre vesentlige endringer i driften ved hovedanlegget de neste årene, samt betydelige endringer i renovasjonsordningen med økt kildesortering både for husholdningene og fritidsabonnentene. Selskapet skal revidere sin strategi dette året.

Selskapet har en ledergruppe på syv personer, og en kompetent og stabil personalgruppe. Daglig leder rapporterer til et styre med medlemmer fra alle kommunene og ansattvalgte. Øverste organ er representantskapet, med to eierrepresentanter fra hver kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av selskapet gjennom bl.a. å sørge for utredning av investeringsplaner med endringer og konsekvenser for HR og selskapets avfallshåndtering.
 • Være i forkant i planlegging og gjennomføring av nødvendige endringer som følge av økte miljøkrav eller andre endrede forutsetninger. Gjennomføre vedtatte strategier og planer.
 • Daglig drift av HR, med bl.a. personalforvaltning, innkjøp og salgsavtaler, økonomistyring, HMS og samarbeid med eierkommuner, Fylkesmannen og andre sentrale myndigheter.
 • Ivareta et forsvarlig og godt arbeidsmiljø i selskapet.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring og gode resultater som leder, med god forståelse for teknologisk utvikling og logistikk.
 • Erfaring fra industri- og produksjonsvirksomhet, gjerne innen forretningsutvikling, økonomistyring og effektiv drift.
 • Kjennskap til selvkostregnskap er en fordel.
 • Kunnskap om krav, forskrifter og utvikling i bransjen er en fordel. Relevant universitets-/høyskoleutdanning, minimum bachelor.
 • Kan uttrykke seg godt skriftlig og muntlig, og har førerkort.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper, med evne til å utvikle organisasjonen og medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning.
 • Gjennomføringsevne og en pådriver for at ting skjer, med effektive beslutningsprosesser.
 • Strategisk med evne til å tenke nytt innenfor avfallsteknologi, miljø og forretningsutvikling.
 • God til å samarbeide og kommunisere internt og eksternt, med evne til nettverksbygging.

Vi tilbyr

Fast stilling med gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger. Lønn etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten er offentlig. Ønske om å unntas offentlig søkerliste må grunngis i søknaden, jfr offentlighetsloven § 25, andre ledd. Søkeren blir varslet dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Arbeidssted

Hovedanlegget i Kleivi næringspark 31, Ål kommune.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta kontakt med styreleder Trygve Hagen, telefon 90 92 74 97

Søknadsfrist er mandag 22. juni 2020.

Del stillingen

Selskap

Hallingdal Renovasjon IKS

Lenke til firma

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Ål

Søknadsfrist

Juni 22, 2020