Diakon

 

 

 

 • Ål kyrkjelege fellesråd
 • Sundrevegen 64, 3570 Ål

 

Vil du å vera med å utvikle ei levande og aktiv folkekyrkje i Ål?

Me har ledig 100% fast stilling som diakon.

Kyrkjekontoret og Ål kyrkje held til sentralt på Ål, og det er soknekyrkjer i Leveld og på Torpo. I tillegg til kyrkjeverje består staben av diakon, kyrkjelydspedagog, tre kyrkjetenarar, to sekretærar og to kyrkjemusikarar. Prost, sokneprest og prostiprest har også kontorfellesskap her.

 

Ansvars- og arbeidsoppgåver

Diakonen vil få ansvar for:

 • Leie det diakonale arbeidet i tråd med lokale diakoniplanar
 • Oppfølging og utvikling av eksisterande oppgåver der arbeid med eldre, integrering av framandkulturelle og arbeid med born og unge er prioritert.
 • Oppfølging av frivillige
 • Diakonen tek del i trusopplæringa og gudstenestene i sokna.

 

Ønska kvalifikasjonar

Utdanning i samsvar med tenesteordninga for diakonar.

 

Personlege eigenskapar

Søkjaren må vera personleg skikka til stillinga og det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar som:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Omgjengeleg og ha evne til å bygge gode relasjonar
 • Kunne motivere og vidareutvikle diakonarbeidet i Ål
 • Målretta og samtidig fleksibel

 

Me tilbyr

 • Ein variert jobb der ingen dagar er like
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtaleverk i kyrkjeleg sektor
 • Pensjonsordning i KLP

Den som vert tilsett vil være med på å utforme diakoniarbeidet i samarbeid med diakoninemndene.

Politiattest må leggast fram ved tilsetjing.
Målform i Ål kommune er nynorsk.

Meir om stillinga hjå leiar i fellesrådet Torfinn Slåtto tlf 99513142

Søknad sendes via link i annonsen på kirkejobb.no.

Søknadsfrist 12. oktober

 

Kontaktinformasjon

Torfinn Slåtto, Leiar i Fellesrådet, 995 13 142

 

Arbeidssted

Sundrevegen 64
3570 Ål

 

Nøkkelinformasjon:

 • Arbeidsgiver: Ål kyrkjelege fellesråd
 • Referansenr.: 4713721060
 • Stillingsprosent: 100%
 • Fast
 • Søknadsfrist: 12.10.2023

 

Om arbeidsgiveren

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Diakon
 • Antall stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Prosent: 100 %
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig

 

 

Søk på jobben

 

 

Søknadsfrist: 12. oktober 2023

Del stillingen

Selskap

Ål kyrkjelege fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

 • Torfinn Slåtto
 • Tittel: Leiar i Fellesrådet
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 995 13 142

Lokasjon

 • Ål

Søknadsfrist

Oktober 12, 2023