Diakon i 100% fast stilling ved Byåsen menighet

 

 

​Byåsen menighet er en av Trondheims største menigheter og har nærmere 15.000 medlemmer. Menigheten har et mangfold av aktiviteter og har god kirkesøkning. Staben består av tre prester, kateket, to menighetspedagoger, kantor, kirketjener, prosjektleder frivillighet og daglig leder i tillegg til diakonen.

Byåsen menigheten har et stort diakonalt arbeid som gjennomføres i samarbeid med diakoniutvalg og mange frivillige. Menigheten ønsker å være et raust felleskap hvor alle mennesker kan delta og være inkludert. Vi har en godt innarbeidet diakoniplan (se nettsiden), hvor diakonen har et hovedansvar og er svært sentral. Planen revideres med jevne mellomrom, og det er god anledning til å sette sitt personlige preg på den.

Det er utarbeidet en egen diakonal profil for Trondheim med følgende fokusområder:

 • Sosial rettferdighet
 • Barn- og unges oppvekstvilkår
 • Kirke – helse
 • Frivillighet

Byåsen menighet er også vertskap for et frivillighetsprosjekt i regi av fellesrådet, se mer på våre hjemmesider. Prosjektleder leder prosjektet, men diakonen har også en fremtredende rolle.

Vi søker deg som ønsker å jobbe som diakon i denne bydelen. Vi tror at du har et stort hjerte for medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende aktiviteter, og ønsker å virkeliggjøre menighetens vedtatte visjon: «Byåsen menighet: Et møtested mellom himmel og jord».

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene vil være:

 • ​Skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike livsfaser
 • ​Utvikle gode diakonale tilbud til beboere på institusjoner i nærområdet
 • ​Realisere og videreutvikle menighetens «Plan for diakoni» (se nettsiden)
 • Ha ansvar for sjelesorg og samtaler i samarbeid med prester
 • Ha ansvar for enkelte gudstjenester og andre arrangement i samarbeid med andre i staben
 • Oppføling og koordinering av frivillighet i samarbeid med prosjektleder, menighetsrådet og stab
 • Ha dialog med flere aktører i nærområde for samhandling mellom kirke og lokalsamfunn
 • Delta og bidra på «Forum for diakon» og byomfattende satsninger blant annet om sorgarbeid

​Arbeidstid på ettermiddag/kveld og i helger må påberegnes.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke
 • ​Andre med relevant 3-årig høyskoleutdanning innen helsefag, sosialfag, teologi eller pedagogikk oppfordres også til å søke
 • ​Erfaring fra diakonalt arbeid er en fordel
 • ​Vant med å ha IT som arbeidsverktøy
 • ​God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 

Personlige egenskaper

 • Tar selvstendig initiativ og bistår med å fremme kirkens plass i lokalsamfunnet
 • Innehar g​ode samarbeids- og relasjonsbyggende evner, både med enkeltpersoner, grupper og samarbeidspartnere
 • ​Tar gjerne ledelse og evner å motivere andre
 • ​Trives med å arbeide både selvstendig og i team
 • ​Er strukturert, samtidig som du er fleksibel og kreativ
 • Trives med å rekruttere, inspirere og utvikle frivillige
 • ​Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
 • ​Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Gode kontor- og arbeidsforhold i Byåsen kirke
 • Et variert og rikt gudstjenesteliv
 • ​Lønn i samsvar med avtaleverk for Dnk
 • ​Offentlige forsikrings- og pensjonsordninger

 

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 07.01.2024
Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Diakon i 100% fast stilling ved Byåsen menighet
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4735454459

 

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ingrid Eikli Heggset
Daglig leder Byåsen menihet
 Telefon:+47 90800297
E-post:[email protected]

Arnt Morten Holmli
HR-rådgiver
 Telefon:+47 95928403
E-post:[email protected]

 

Sellesbakklia 7, 7027 Trondheim

 

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Fellesrådet har i dag 15 diakonistillinger rundt omkring i menighetene. Disse stillingene har en felles arena som benevnes diakoniforum.

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste»

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kategorier

Kontaktinfo

 • Anne Karin Eknes
 • Tittel: Daglig leder Tiller og Klæbu menigheter
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 93607730

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

Januar 7, 2024