Driftsleder

 

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt. Bygg og eiendom er en enhet som ligger innenfor Samfunnsutviklingsområdet i Østre Toten Kommune. Bygg og eiendom har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av ca 80.000 m2 med kommunale bygg. Avdelingen har også ansvaret for de kommunale eiendommene og vegnettet. Enheten har ansvaret for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunens bygningsmasse, eiendommer og vegnett. Dette omfatter også drift av renhold og vaktmestertjeneste i egenregi.

Bygg og eiendom er en sentral enhet i utviklingen av Østre Toten og ledelse/ansatte samarbeider tett med andre fag/områder i kommunen.

Arbeidssted:

Østre Toten kommune, Bygg og eiendom

Driftsleder har ansvaret for:

Drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer. Dette omfatter også ansvar for vaktmestere, teknikere og håndverkere
Kommunalt hjelpemiddelager med personell
Internkontroll for kommunale bygg. Være en pådriver i bruk av IK-Bygg/FDV-bygg som er vårt internkontrollsystem
Budsjett/økonomioppfølging
Oppfølging av vedlikehold og involvering byggeprosjekter
Delta i tverrfaglig samarbeid innad i enheten og på tvers av enheter
Være en bidragsyter i utviklingen av kommunens tjenester og i forhold til grønne skiftet

Som driftsleder skal du:

Være en leder som er synlig for dine medarbeidere
Utføre lederrollen på en måte der du utnytter de ansattes styrker til beste for felles mål
Sette nødvendige krav til deg selv som leder og til de du leder
Ha evne til å forstå andre sine behov
Være god til å kommunisere og samarbeide
Være en pådriver i utvikling av nye teknologiske løsninger

Ønskede kvalifikasjoner

God kompetanse innen bygg eller andre byggrelaterte fag, gjerne på Ingeniør/Bachelornivå
Gjerne tilleggsutdanning innen ledelse og/eller Økonomi/administrasjon
Erfaring fra forvaltning og drift av bygg
FDV- og byggeteknisk helhetsforståelse
Økonomisk forståelse
Erfaring fra arbeidsledelse og personalledelse
Gode dataferdigheter
Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

  • Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.
  • Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 19.03.2021

 

Tiltredelse: 02.08.2021

Arbeidssted: Bygg og eiendom

 

Kontaktpersoner:

Bjørn H.Eng

tlf: +47 99513306 mob: +47 99513306

 

Hjemmeside:
/www.ostre-toten.kommune.no/

Østre Toten kommune Teknisk

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

 

 

Del stillingen

Selskap

Østre Toten kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Bjørn H.Eng
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 995 13 306 mob: +47 995 13 306

Lokasjon

  • Lena

Søknadsfrist

Mars 19, 2021