Driftsoperatør – Vann og avløp – 100% fast stilling

 

Arbeidssted:

Vann og avløp har tilholdssted på Krabyskogen industriområde, og har 22 ansatte fordelt på drift av ledningsnett og drift av prosessanlegg, samt en stab som ivaretar prosjekter og saksbehandling. Enheten skal sørge for å levere rent og trygt drikkevann, samt sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfall.

Fakta om stillingen:

 • 100 % stilling som driftsoperatør på Vann og avløp.
 • En av våre driftsoperatører går i pensjon og vi søker hans etterfølger.
 • Østre Toten kommune har Mjøsa som hovedvannkilde samt et stort ledningsnett med 35 pumpestasjoner for vann og 13 høydebasseng, og for avløp har enheten 5 renseanlegg og 35 pumpestasjoner som kontinuerlig vedlikeholdes, oppgraderes eller saneres.

Arbeidsoppgaver:

 • Den som ansettes i stillingen vil i hovedsak arbeide med overvåking, drift og vedlikehold av prosessanlegg, pumpestasjoner og tilhørende ledningsnett.
 • Deltagelse i vaktordning vil bli pålagt.
 • Ved behov delta i ulike prosjekter i forbindelse med bygging eller rehabilitering av tekniske installasjoner.
 • Kommunikasjon med grunneiere og innbyggere både skriftlig og muntlig.
 • Bidra til ajourhold av instrukser og annen tekniske data.
 • Bidra til effektivisering og nyskaping i vår drift.
 • Andre forefallende drift og vedlikeholdsoppgaver på anlegg og bygningsmasse må påregnes.
 • Stillingen krever selvstendighet og vi praktiserer selvledelsesprinsipper.
 • Jobben er variert og setter krav til at du er nøyaktig og løsningsorientert.
 • Du vil inngå i et arbeidsmiljø bestående av både ingeniører og fagarbeidere.
 • Arbeidsmiljøet preges i stor grad av god takhøyde og korte beslutningslinjer.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning:

 • Vi søker deg som har fagbrev i tekniske fag og grunnleggende kjennskap til IKT og overvåkingssystemer. Relevant erfaring kan vurderes.
 • Den som ansettes må være villig til å gjennomgå nødvendig opplæring og kurs.
 • Den som tilsettes må ha førerkort for personbil.

Tidligere praksis

 • Du har helst praksis i lignende fagområder. Grunnleggende kjennskap til mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser er en fordel.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

– du er faglig engasjert, interessert og er positivt innstilt

– du er selvstendig, men har samtidig gode samarbeidsevner

– du har god norsk formuleringsevne, skriftlig og muntlig

– du har vilje og evne til planlegging, nytenking, kvalitetsutvikling og er strukturert

– du er lærevillig og har gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Vi tilbyr:

– Tariffavtale

– Fleksitid

– Faglige utfordringer

– Et godt arbeidsmiljø

– IA-bedrift

– Pensjonsordning gjennom KLP

– Forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad sendes

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

 

Kontaktperson

Vegard Aass Vann- og avløpssjef tlf: 97696477, [email protected]

Kjell Nyborg Fagleder prosess tlf: 95785066, [email protected]

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

 

Søknadsfrist: 21.06.2021

 

Tiltredelse: 01.10.2021

Arbeidssted: Kraby

 

Kontaktpersoner:

Vegard Aass

tlf: +47 97696477

 

Hjemmeside:
/www.ostre-toten.kommune.no/

Østre Toten kommune – Vann og avløp

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

 

 

Del stillingen

Selskap

Østre Toten kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Lena

Søknadsfrist

Mai 31, 2021