Driftssjef/ Virksomhetsleder, teknisk (søknadsfrist 04.03)

Sigdal kommune

 

Driftssjef/ Virksomhetsleder

 

Teknisk sektor søker etter en avdelingsleder for drift/vedlikehold i 100% stilling. Vi søker etter en person med ingeniørbakgrunn og gode personlige egenskaper. Avdelingen omfatter det kommunaltekniske driftsansvaret i kommunen. Stillingen er en mellomlederstilling som i tillegg til lederansvaret vil ha et faglig ansvar for å følge opp aktiviteter i uteavdelingen. Det er stor aktivitet og mye spennende som skjer innenfor disse fagfeltene i Sigdal. Vi søker etter en ny medarbeider fordi vår nåværende avdelingsleder skal pensjonere seg.

Arbeidsoppgaver:

Avdelingsleder driftsavdelingen

Fagfelter:

-Vann- og avløp

-Kommunale veier

-Renovasjon

-Slam

-Administrasjonsbygg

-Kommunale utleieboliger

-Eventuelt byggeledelse

-Tjenesteutvikling og digitalisering innenfor avdelingens fagfelter

Det jobbes med omorganisering av noen av tjenestene, og den som blir ansatt vil få en sentral rolle i å utforme de framtidige tjenestene.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en person som vil være med å skape utvikling i en av norges største hyttekommuner.
 • Minimum Bachelor innenfor ingeniørfag, eller tilsvarende.
 • Arbeidserfaring innenfor fagområdet vektlegges
 • Arbeidserfaring innenfor fagområdet kan veie opp for manglende formalkompetanse

Personlig egnethet vektlegges

Stillingen forutsetter at det stilles privat bil for kjøring i tjeneste. Godtgjørelse etter offentlige satser.

Vi tilbyr:

 • Spennende mellomlederstilling
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Ansettelse i IA-bedrift
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsvilkår i KLP

 

Kontakt:

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med teknisk sjef eller Avdelingsleder Torstein Helgetveit, telefon 32 71 14 00

 

Språk:

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Søknad:

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25.
Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Avdeling: Teknisk
Fylke: Viken
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 04.03.2020

 

Tiltredelse: 15.06.2020

Arbeidssted: Teknisk sektor

 

Sigdal kommune

Sigdal kommune, med ca. 3.500 innbyggere og 4500 hytter, ligger midt i Buskerud, med 6 mil i ulike retninger til Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Kommunen har et godt utbygd privat barnehagetilbud og gode oppvekstsvilkår, et rikt organisasjons- og kulturliv og gode muligheter for friluftsliv hele året. Vi vil være en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Sigdal kommune er en MOT-kommune.

 

Førstekonsulent / seniorkonsulent, seksjon for eksamen og vitnemål

 

Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet?

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.

 

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent.

Stillingen har kontorsted Bodø.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver:

 

Eksamensplanlegging

Ordinær og digital eksamensavvikling

Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen

Saksbehandling av søknader og klager

Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen

Løpende driftsoppgaver

Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov.

 

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt

Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager

Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund

Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig

God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert

Utviklingsorientert

Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 – 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 – 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø

En arbeidsplass i stadig utvikling

Fleksibel arbeidstid

Aktivt bedriftsidrettslag

 

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kontorsjef Brynjar Jørstad, [email protected], tlf 47 32 89 72.

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

 

Del stillingen

Selskap

Sigdal kommune

Kontaktinfo

 • teknisk sjef eller Avdelingsleder Torstein Helgetveit
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: telefon 32 71 14 00

Lokasjon

 • Prestfoss

Søknadsfrist

Mars 4, 2020