Driftstekniker / rørlegger (søknadsfrist 17.03)

 

 

Bli vår nye driftstekniker og rørlegger

 

Vi søker en driftstekniker som skal ivareta våre bygg og anlegg ved Skjold arena.
 
Vår driftstekniker vil få varierte oppgaver innen drift- og vedlikehold av bygningsmassen som vi forvalter. Som driftstekniker vil du også være første kontaktledd mot brukerne av eiendommene, som er Forsvaret og andre leietakere. Du skal ivareta leietakernes behov i våre eiendommer, bygg og anlegg.
 
Vi tilbyr spennende og varierte muligheter for deg som er serviceinnstilt og liker å ta i et tak.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppgaver innen tilsyn, service, internkontroll, drift og vedlikehold av bygninger, anlegg og tekniske installasjoner
 • Følge opp og utføre driftstiltak i egen eiendoms-, bygg-, og anleggsportefølje etter driftsplanen, som å oppdage og lukke feil og mangler
 • Utføre og følge opp tildelte serviceordrer
 • Bistå med råd og veiledning inn i ulike prosjekter i vår bygningsmasse, og å bistå ved fagspørsmål innen ditt kompetanseområde
 • Følge opp eksterne leverandører og leveranser i egne bygg
 • Delta ved montering, testing og idriftsetting av nye tekniske anlegg i eksisterende og nye bygningskomponenter. Aktivt melde feil og mangler i garantiperioden
 • Sørge for utfylling av grunnlag for rekvisisjoner og gjennomføre varemottak
 • Bidra med innspill til produksjons- og vedlikeholdsplaner
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid
 • Delta i hjemmevaktordning etter avtale

Andre oppgaver kan være aktuelle etter anvisning fra leder

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som rørlegger
 • Erfaring og ferdigheter fra ulike håndtverksfag
 • Ønskelig med erfaring fra drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg, og bruk av SD anlegg.
 • Grunnleggende ferdigheter og interesse for bruk av dataverktøy
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kundeorientert og serviceinnstilt
 • Ansvarsbevisst og pliktoppfyllende
 • Utadvendt
 • Strukturert og ryddig

Vi tilbyr

 • Lønn som driftstekniker (kode 1136) fra kr. 449 300 ,- (ltr. 50) til kr. 496 100 ,- (ltr. 56).
 • En hektisk og spennende jobb blant gode kollegaer
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste

Søknadsfrist: 17.03.2020

 

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Sted: Øverbygd

Stillingstittel: Driftstekniker VVS Skjold

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4168222890

Stillinger: 1

Sosial deling :

Arbeidssted UtfartSkjold leir, 9334 Øverbygd

 

Kontaktinformasjon

Ola Kvammen, Arenaleder

 970 48 743

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

 

Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Kontaktinfo

 • Ola Kvammen
 • Tittel: Arenaleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 970 48 743

Lokasjon

 • Øverbygd

Søknadsfrist

Mars 17, 2020