Leirvik, eine sehr schöne Stadt | Stordnytt

 

Sjukepleiar – Eining for habilitering

 

Det er ledig 100% fast stilling som sjukepleiar, i turnus med arbeid kvar 4 helg med langvakter.

Sæbøhaugen bustader er fleire samlokaliserte bustader der det vert ytt tenester til vaksne personar med utviklingshemming. Avdelinga er i hovudsak delt inn i to arbeidslag, men personalet hjelper til på tvers ved behov. Me re organisert i Eining for habilitering som har hovudkontor i SKE-bygget på Leirvik, men Sæbøhaugen bustader ligg i Sæbøløkjen om lag 10 minutt frå Leirvik sentrum.

Me er ei mangfaldig personalgruppe som trivst godt i saman. Me ynskjer medarbeidarar som kan jobba sjølvstendig og i team, har arbeidsglede, likar utfordringar og har evne til å vera løysingsorientert. Du er fagleg trygg og kan ta ansvar i avdelinga. Du har godt humør og evne til å motivera og engasjera, og du har gode samarbeidsevner. Du er positiv, initiativrik og strukturert.

God norsk framstillingsevne både munnleg og skriftleg, er eit krav. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting.

Arbeids- og ansvarsområde er mellom anna:

 • Kartlegga behov og utarbeida faglege mål
 • Oversikt over mål, oppgåver, aktivitetar og organisering av eininga og avdelinga
 • Ansvar for legemiddelhandtering og opplæring
 • Gi omsorg, skapa tryggleik og livskvalitet for brukar
 • Legga til rette for aktivitet, trivsel og meistring
 • Yta tenester av god kvalitet etter gjeldande lovverk
 • Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard
 • Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane
 • Kjenna til og bruka eininga og avdelinga sine prosedyrar og rutinar
 • Halda deg fagleg oppdatert
 • Halda deg oppdatert på gjeldande lovverk og avtalar
 • Sørga for presis og utfyllande dokumentasjon
 • Gjera deg kjent med og bruka aktuelle dataprogram som kommunen har i si drift

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert sjukepleiar
 • Erfaring frå å jobba med brukargruppa
 • God fysisk og psykisk helse
 • Førarkort klasse B

Me kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Stord ve og vel med moglegheit for leige av leilegheiter i Røldal, Husøy med båt og utleige av tilhengarar mm.
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med kommunalt avtaleverk

Offentlig tenestepensjon i KLP – Kort fortalt

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktperson: Avdelingsleiar Elin Maria Aasheim, tlf. 990 47 658 eller einingsleiar Nina Steinsbø Walquist, tlf. 53 49 68 82/975 52 048

 

Søknadsfrist: 13.06.21

 


 

Helsefagarbeidar natt – Eining for habilitering

 

Det er ledig 50% fast stilling som helsefagarbeidar på natt.

Eining for habilitering yt tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Koordinering av ulike tenester til heimebuande barn/ungdom og andre personar som ikkje bur i bustad med heildøgnsomsorg, er lagt til ein leiar. Desse tenestene er organisert i Eining for habilitering som har hovudkontor i SKE-bygget på Leirvik. Avlastingsbustaden ligg i Sævarhagen, ca. 5 minutt å køyra frå Leirvik sentrum.

Me er ei mangfaldig personalgruppe som trivst godt i saman. Me ynskjer medarbeidarar som kan jobba sjølvstendig og i team, har arbeidsglede, likar utfordringar og har evne til å vera løysingsorientert. Du er fagleg trygg og kan ta ansvar i avdelinga. Du har godt humør og evne til å motivera og engasjera, og du har gode samarbeidsevner. Du er positiv, initiativrik og strukturert. God norsk framstillingsevne både munnleg og skriftleg, er eit krav. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting.

Arbeids- og ansvarsområde er mellom anna:

 • Gi omsorg, skapa tryggleik og livskvalitet for brukar
 • Yta tenester av god kvalitet etter gjeldande lovverk
 • Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard
 • Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane
 • Kjenna til og bruka eininga og avdelinga sine prosedyrar og rutinar
 • Halda deg fagleg oppdatert
 • Halda deg oppdatert på gjeldande lovverk og avtalar
 • Sørga for presis og utfyllande dokumentasjon
 • Gjera deg kjent med og bruka aktuelle dataprogram som kommunen har i si drift

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert helsefagarbeiar
 • Erfaring frå å jobba med brukargruppa  
 • Førarkort klasse B
 • God fysisk og psykisk helse

Me kan tilby:  

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Stord ve og vel med moglegheit for leige av leilegheiter i Røldal, Husøy med båt og utleige av tilhengarar mm.
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med kommunalt avtaleverk

Offentlig tenestepensjon i KLP – Kort fortalt

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktperson:

Avdelingsleiar Ingfrid Kambe Strømsnes, tlf. 53 49 68 14/975 5 2 159 eller einingsleiar Nina Steinsbø Walquist tlf. 53 49 68 82/975 52 048.

 

Søknadsfrist: 30.05.21

 


 

Helgestillingar – eining for habilitering

 

Stillingane inneheld dag- og kveldsvakter, nokre av stillingane inneberer langvakter og nokre har nattevakter. Det er ledig både annakvar, tredjekvar og fjerdekvar helg

Eining for habilitering yt tenester til menneske med nedsett funksjonsevne. Me gir blant anna tenester i bufellesskap og avlastingsbustad. Me har fleire ledige faste helgestillingar i desse avdelingane. .

Me er ei mangfaldig personalgruppe som trivst godt saman. Me ynskjer medarbeidarar som kan jobba sjølvstendig og i team, har arbeidsglede, likar utfordringar og har evne til å vera løysingsorientert. Du er fagleg trygg og kan ta ansvar i avdelinga. Du har godt humør og evne til å motivera og engasjera, og du har gode samarbeidsevner. Du er positiv, initiativrik og strukturert. God norsk framstillingsevne både munnleg og skriftleg, er eit krav. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt ved tilsetting.

Dersom det er ønske om å jobba i ei bestemt avdeling, må dette koma fram av søknaden.

Arbeids- og ansvarsområde er mellom anna:

 • Gi omsorg, skapa tryggleik og livskvalitet for brukar
 • Legga til rette for aktivitet, trivsel og meistring
 • Yta tenester av god kvalitet etter gjeldande lovverk
 • Utføra helse- og omsorgsoppgåver etter fagleg standard
 • Samarbeida og dela kompetanse på tvers av avdelingane
 • Kjenna til og bruka eininga og avdelinga sine prosedyrar og rutinar
 • Halda deg fagleg oppdatert
 • Sørga for presis og utfyllande dokumentasjon
 • Gjera deg kjent med og bruka aktuelle dataprogram som kommunen har i si drift

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert helsepersonell, fagbrev innan barne- og ungdomsarbeidarfaget.
 • Stillingane høver også godt for studentar i helsefag, pedagogiske fag og sosialfag. Personar med relevant erfaring kan også søkja.
 • Førarkort klasse B er ønskjeleg.
 • Søkjarane må vera over 18 år.

Me kan tilby:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Stord Ve og vel med moglegheit for leige av leilegheiter i Røldal, Husøy med båt og utleige av tilhengarar mm.
 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med kommunalt avtaleverk

Offentlig tenestepensjon i KLP – Kort fortalt

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Kontaktpersonar:

Avlasting og oppfølging: Ingfrid Kambe Strømsnes, tlf. 975 52 159

Husahaugen: Rita Tyse, tlf. 926 11 149

Kjøtteinsvegen/Valvatna: Ida Kannelønning Engen, tlf. 477 07 708

Saghaugen: Jane Nerhus, tlf. 489 90 906

Studalen: Ragnhild Dale, tlf. 489 90 905

Sæbøhaugen: Elin Maria Aasheim, tlf. 990 47 568

Åsen/Furulyvegen: Øyvind Sæther Monsen, tlf. 952 02 537

 

Søknadsfrist: 30.05.21

 

Del stillingen

Selskap

Stord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Stord

Søknadsfrist

Mai 30, 2021