Elektrofag, undervisningsstilling (søknadsfrist 15.12)

 

Undervisningsstilling på Elektrofag – Mo og Øyrane vgs

 

Om arbeidsgiver

Midt i Sogn og Fjordane i Førde kommune ligg Mo og Øyrane vidaregåande skule. Skulen er geografisk todelt, ein skulestad for naturbrukutdanning på Mo og ein skulestad for yrkesfag på Øyrane i Førde sentrum. Totalt har skulen 185 tilsette og 480 elevar fordelt på 38 klassar. Skulen tilbyr utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Service og samferdsle, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon og Naturbruk. I tillegg har skulen pedagogisk ansvar ved ulike sosiale og medisinske institusjonar i Førde og ansvar for Oppfølgingstenesta i Indre Sunnfjord.

For meir informasjon gå til skulen si heimeside: www.moy.vgs.no/

Om stillingen:

Vi søkjer ein person med kompetanse med hovudvekt på automasjon på Vg1 og Vg2 nivå ved elektro. Ein må kunne undervise både i teori og praksis i faget og ha ansvaret for å følgje opp elevar. Det er ynskjeleg med kompetanse innan tilrettelagt undervisning og gode samarbeidsevne. Det er ein fordel med praktisk erfaring og utdanning innan fleire felt i elektrofag.

Personlege eigenskaper:

God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Evne til å samarbeide og dele
Evne til å skape tillit og ha god relasjon med andre
Evne til å reflektere og forbetre eiga undervisning
Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert

Krav om kompetanse:

Høgare utdanning innan Elektro (Bachleor eller tilsvarande) med fokus på automasjon
Fagbrev innan elektrofag/automasjon
Gode tekniske og faglege ferdigheiter
Kunne beherske IT og relevant programvare
Pedagogisk utdanning (PPU/PPY)

For stillinga gjeld:

Løn etter tariff
Vanlege fylkeskommunale tilsettingsvilkår
Hjelp til å skaffe bustad
Dekking av flytteutgifter etter nærare reglar
6 md prøvetid
Krav om politiattest
Atterhald om overtalig i Sogn og Fjordane Fylkeskommune.
Pensjons- og forsikringsordninga
Den som blir tilsett må legge fram politiattest av nyare dato, jf. Opplæringslova §10-9.

Nærare opplysningar

Ved spørsmål tak kontakt med: Avdelingsleiar Reidun Kristiansen mobil 916 94 011.

Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk.
Vitnemål og attestar skal leggast fram ved eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 15. desember 2019

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune – Mo og Øyrane vgs

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.sfj.no/

Kontaktinfo

  • Reidun Kristiansen
  • Tittel: Avdelingsleiar
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 916 94 011

Lokasjon

  • Førde

Søknadsfrist

Desember 15, 2019