Engasjement som sakshandsamar (søknadsfrist 01.06)

 

Engasjement som sakshandsamar

 

Kystverket Sørøst, regionkontoret i Arendal

Kystverket Sørøst er eit av 5 regionkontor og har i dag 65 tilsette fordelt på regionkontoret, 2 sjøtrafikksentralar (Horten og Brevik), Senter for transportplanlegging, plan og utredning samt Senter for eiendom og kultur.

Til utfordrande og varierende arbeidsopåpgåver innan plan- og kystforvaltning har vi ledig ei midlertidig stilling som rådgivar / seniorrådgivar ved regionkontoret i Arendal frem til og med 31.12.20. Den midlertidige stillinga kan bli forlenga utover dette tidspunktet.

Arbeidsoppgåver

 • Følgje opp etaten sine interesser i areal- og ressursforvaltning i sjøområde.
 • Faglig saksbehandling av kommunane sine areal- og reguleringsplanar /saksbehandling etter
 • Hamne- og farvasslova.
 • Rettleie brukarane i hamne- og farvasslova.
 • Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga.

Kvalifikasjonar

 • Erfaring frå offentleg forvaltning/saksbehandling er ønskeleg, gjerne med utdanning innan områda
  samferdsel-, forvaltning- miljø-, plan- eller nautisk fag frå høgskule eller universitet.
 • Erfaring frå transportplanlegging, miljø- og arealplanlegging og maritim næring vert vektlagt.
 • Nautisk og hamnefagleg kompetanse er ein fordel.
 • Gode skriftlege og munnlege kommunikasjonseigenskaper.

Personlege eigenskapar

 • God eigeskap til samarbeid, koordinering og gjennomføring av prosessar.
 • Evne til å meistre høgt tempo og bidra til kvalitet.
 • Strukturert og løysningsorientert
 • Evne til å arbeide sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Varierte og utfordrande oppgåver
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Ferieheimsordning for nokre av fyra til Kystverket
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillinga vert lønna som rådgjevar, 1364 seniorrådgivar med ltr. 56 – 66 i
  statens lønnsregulativ, brutto kr. 496100,- til brutto kr. 594400,-. For særskilt godt kvalifiserte søkarar kan høgare løn bli vurdert.

Kystverket skal vere prega av mangfald og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hjå oss.

Vi gjer merksam på at Kystverket er i ein omorganiseringsprosess som ikkje er avslutta.

Det gjennomførast forsøk med anonyme søknadar i staten. Anonymiseringa av søknadar skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidatar som er aktuelle for intervju. Forsøket vert evaluert av Difi, som handsamar anonyme opplysningar om tilsettingsprosessen og det blir utarbeidd ein statistikk over resultatet av forsøket. Opplysningar om enkeltpersonar vil ikkje bli utlevert til andre i høve til forsøket og evalueringa, men reglane om innsyn i offentleg søkarliste og utvida søkarliste gjeld.

Søknadsfrist: 01.06.2020

 

Arbeidsgivar: Kystverket
Stad: Arendal
Stillingstittel: Engasjement som sakshandsamar
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Engasjement
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4218621904
Stillingar: 1
Arbeidsstad Kystveien 30, 4841 Arendal

 

Kontaktinformasjon

Katrine Solheim Aas, Regiondirektør
976 76 667

Geir Solberg, Senioringeniør
952 40 538

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ei bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kystverket

Kontaktinfo

 • Katrine Solheim Aas
 • Tittel: Regiondirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 976 76 667
 • Geir Solberg
 • Tittel: Senioringeniør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 952 40 538

Lokasjon

 • Arendal

Søknadsfrist

Juni 1, 2020