Innlandet fylkeskommune

Kompetanse og tannhelse 

Enhetsleder Digitale tjenester

 

Kompetanse og tannhelse søker enhetsleder Digitale tjenester med tiltredelse etter avtale.

Om enheten

Kompetanse og tannhelse har ansvar for 23 videregående skoler, 1 fagskole og 2 folkehøgskoler, i tillegg til fagopplæring i skole og bedrift. I avdelingen ligger også voksnes læring og opplæring i institusjoner i Innlandet. Avdelingen har også ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet. Kompetanse og tannhelse er delt inn i fire seksjoner; Koordinering og lederstøtte, Regional kompetanseutvikling, Fagopplæring og skoletilbud og Tannhelse. Det er ca. 90 ansatte i avdelingen.

Hovedansvarsområder i enhet Digitale tjenester:

 • IKT, digitalisering /tjenesteutvikling
 • ivareta et koordinerende ansvar for vårt brukerperspektiv mot sentral IKT-avdeling
 • ivareta tjenesteeieransvaret for Office 365/LMS i skolene
 • personvern og informasjonssikkerhet
 • skoleadministrative systemer/VIS
 • Arbeidet vil i noe grad være matrisebasert, i og med arbeidsområdene berører flere seksjoner og enheter i avdelingen. Stillingen vil inneha et samordningsansvar, og beslutningsmyndighet knyttet til dette.

Vi søker deg som

 • er en selvstendig og strukturert leder
 • kan følge opp Kompetanse og tannhelse sitt ansvar innenfor de aktuelle fagområdene

Vi tilbyr

 • en spennende stilling med muligheter til å påvirke stilingens innhold
 • et utviklende arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • kontorsted er fylkeshuset på Hamar

Arbeidsoppgaver

 • personal- og budsjettansvar for enheten
 • koordinerings- og fagansvar for aktuelle ansvarsområder i Kompetanse og tannhelse
 • lede utviklings- og forbedringsprosesser innenfor området digitale tjenester i avdelingen
 • avdelingens kontaktperson mot sentral IKT-avdeling og øvrige relevante enheter i fylkeskommunen på fagområdene
 • bistå intern ledergruppe i strategisk og utviklingsorientert arbeid på fagområdene

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, helst innen IKT eller teknologifag
 • erfaring fra lignende arbeidsområder innenfor offentlig forvaltning og helst erfaring fra videregående skole
 • ledererfaring
 • evne til å arbeide strategisk og målrettet
 • evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • utviklings- og løsningsorientert
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode samarbeidsevner og helhetsforståelse

Egenskaper

 • må ha god kunnskap om systemer og regelverk innen området
 • erfaring med endringsarbeid og organisasjonsutvikling samt fra strategiske utviklingsprosesser vil vektlegges
 • en operativ person, som har et overordnet perspektiv, men som evner å gå dypt inn i saker når situasjonen krever det
 • vi vil ha trygge ledere med integritet og gode analytiske egenskaper

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 23.03.2021

 

Tiltredelse: etter avtale

Arbeidssted: Hamar

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Ane Tonette Lognseth

mob: 922 16 295

 

Hjemmeside:
/www.innlandetfylke.no/
Adresse:
Parkgata 64 2317 Hamar

 

Innlandet fylkeskommune – Kompetanse og tannhelse

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Ane Tonette Lognseth
 • Tittel: Seksjonssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 92216295

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

Mars 23, 2021