Levangersundet - av Tove Nordgård

 

Rektor/Enhetsleder Levanger ungdomsskole

 

Levanger kommune

Er du en erfaren, visjonær og tydelig skoleleder? Har du lyst til å være en viktig støttespiller for barn i inngangen til ungdomstiden, og for engasjerte ansatte med høy kompetanse?

Nåværende rektor ved Levanger ungdomsskole går av med pensjon, og vi ønsker ny rektor velkommen fra og med 01.08.23.

Levanger Ungdomsskole er en moderne og velutstyrt skole og tar imot elever fra barneskolekretsene Frol, Nesheim og Halsan. Fra skolestart 2023 har skolen ca. 440 elever og 17 klasser. I tillegg har skolen en velkomstklasse for elever som nylig har kommet til Norge.
Levanger ungdomsskole har 65 ansatte, hvorav 47 lærere og 10 miljøarbeidere. Skolens administrasjon består i tillegg til rektor av 4 avdelingsledere, 2 kontorfullmektiger og 1 IKT-medarbeider. Pedagogisk psykologisk rådgiver og skolens helsesykepleiere har faste kontorplasser ved skolen.

Skolen ligger naturskjønt til like ved campus Nord Universitet på Røstad Levanger, og har et flott uteanlegg.
Levanger ungdomsskole er en dysleksivennlig skole, og fyller dysleksiforbundets kriterier og krav om læringsmåter, spesiell tilrettelegging og digitale hjelpemidler for elever med dysleksi, lesevansker, eller med behov for generell læringsstøtte.
Skolen har et internasjonalt preg, og er med i Erasmus-prosjekter som handler om samarbeid og elevutveksling med flere europeiske land.
Skolen legger vekt på å ha et mangfold av praktiske valgfag, og det settes blant annet opp musikaler og elevforestillinger av høy kvalitet som engasjerer mange elever, både på og bak scenen.

Skolens visjon er «Aill ska få sjansen», hvor positivt elevsyn, godt læringsmiljø og gode relasjoner er viktige verdier i arbeidet. Det legges vekt på et helsefremmende læringsmiljø, et godt profesjonsfelleskap og inkluderende praksis. Skolen er stolt av sin tilrettelagte opplæringsarena (SALTO) som er et spesialpedagogisk tilbud med praktisk opplæring på skolen og på alternative arenaer.

Det søkes etter en rektor som er utviklingsorientert og som kan jobbe strategisk og målrettet med å videreutvikle både skolens satsingsområder og gode praksiser, og som bidrar til utvikling av levangerskolen. I Levanger kommune er «levangerskolen» både en fellesbetegnelse for grunnskolene og et strategisk mål om en fellesskole som er mangfoldig, men med like god kvalitet.

Rektorene rapporterer direkte til kommunedirektøren v/kommunalsjef oppvekst og utdanning, som er nærmeste leder for rektorene i grunnskolene. Rektor inngår i kommunalsjefens ledergruppe for grunnskolen.

Søknadsfrist: 02.03.2023
Arbeidsgiver: Levanger kommune
Sted: Levanger
Stillingstittel: Rektor/Enhetsleder
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4618527701

Arbeidsoppgaver

Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder med ansvar for læring og ressursforvaltning for hele skolesamfunnet. Levanger kommune søker etter en rektor som har barnets beste som sin sterkeste visjon, som ser og anerkjenner sine ansatte, og som understøtter godt pedagogisk håndverk. Det knyttes mange spesifikke oppgaver til stillingen.

Rektor kan forvente god og tett lederstøtte fra kommunalsjef, rådgiver grunnskole, samt økonomi, personal og kommunens hjelpetjenester. Det legges vekt på god medbestemmelse på skolen og i kommunen, og samarbeid med tillitsvalgte har høy prioritet.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker en rektor som har:

Grunnutdanning som fyller opplæringslovens krav om undervisning i grunnskolen
Lederutdanning i skoleledelse eller tilsvarende, fortrinnsvis på masternivå
Praksis fra skoleledelse
Tilleggskompetanse innen økonomi, skolejus, veiledning og IKT og annet som er relevant for jobben
God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Som rektor er du ansvarlig for at skolen fungerer godt som organisasjon. Du leder med støtte fra andres kompetanse og samarbeider med foresatte, hjelpetjenester og andre eksterne aktører for å skape en skole som bidrar til barn og unges læring, mestring og trivsel.
Vi ønsker en tydelig leder som liker å lede kunnskapsarbeidere, som har både mot og varme, som er en god lagspiller, og som er god til å prioritere mellom drift og utvikling.
I henhold til kommunens ledelsesplattform ønsker vi at ledere i Levanger skal være endringsdyktige, omgivelsesorienterte og samskapende. Våre ledere skal være tillitsskapende og læringssøkende, skal tilrettelegge for mestring og motivasjon og legge vekt på å utvikle helsefremmende og etisk bevisste arbeidsplasser.

Som rektor er det viktig å være god på relasjonsbygging og kommunikasjon med alle mennesker, og i særdeleshet med barn og unge. Du må være glad i elevene, og evne å se både den enkelte og gruppen med en raushet som favner alle i skolen.

Annet

En spennende stilling i en kommune i utvikling
Et stimulerende og godt arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer
Faglig spennende arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid
Gode muligheter til faglig oppdatering- og utvikling
Lønn i henhold til lov- og avtaleverk
Svært gode pensjons- og forsikringsordninger
Vi er stolte av jobben vi gjør for å skape verdi for Levanger kommune. Vi etterlever kommunens verdier og det er viktig at du også identifiserer deg med våre verdier: Lojalitet, ærlighet og respekt.

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. De første 6 måneder er prøvetid.

For stillinger med krav om politiattest er det et vilkår for å tiltre stillingen at tilfredsstillende politiattest framlegges.

Det må påregnes bruk av privat telefon for sikkerhetsløsninger, dette medfører ikke kostnader for den ansatte.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, får varsel om dette.

Vi ønsker et mangfold blant våre ansatte og vil gjerne ha søkere med ulik kulturell bakgrunn, kjønn og alder.

 

Søk på stillingen her.

 

Håkon den Godes gate 30, 7600 Levanger, Norge

Kontaktinformasjon

Marit Elisabeth Aksnes, Kommunalsjef oppvekst og utdanning
416 77 704

 

Levanger er vekstkommunen midt i Trøndelag! Levanger har det meste; nærhet til fjell og fjord, en fredet og idyllisk trehusby, kort veg til Trondheim og til internasjonal flyplass. Levanger er en av landets største landbrukskommuner og har et mangfoldig næringsliv, samt en sterk offentlig sektor. Sykehuset Levanger, Nord universitet og NTNU HUNT forskningssenter er viktig både for kommunen, regionen og Trøndelag fylke. Sammen med våre 20.171 innbyggere (pr. 4.kvartal 2021) arbeider vi stadig med å utvikle bærekraftige lokalsamfunn og god folkehelse, samt skole-, barnehage- og omsorgstjenester med høy kvalitet.

 

Del stillingen

Selskap

Levanger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Marit Elisabeth Aksnes
  • Tittel: Kommunalsjef oppvekst og utdanning
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 416 77 704

Lokasjon

  • Levanger

Søknadsfrist

Mars 2, 2023