Enhetsleder innen pleie, rehabilitering og omsorg

 

Ullensaker kommune, sektor helsevern og sosial omsorg

Vil du være med på å utvikle og lede Ullensaker kommunes tjenester innen pleie, rehabilitering og omsorg? Vi søker etter en ny leder for enheten PRO Jessheim øst.

Enhet PRO Jessheim øst tilhører sektor helsevern og sosial omsorg, som består av totalt elleve enheter og har ansvar for tjenester innen pleie, omsorg og rehabilitering, kommunehelsetjenesten, tjenester innenfor rus og psykisk helsevern, sosiale tjenester og barnevern.

I Ullensaker kommune jobber vi for fellesskapets beste i tråd med gjeldende regelverk, politiske vedtak og kommunens verdigrunnlag. Vi skal være modige, endringsdyktige og rause – og bidra til muligheter for alle. Dette innebærer omtanke for alle, både dagens innbyggere og fremtidige generasjoner. Vi må skape et bærekraftig samfunn ved å tenke helhetlig og langsiktig om tjenesteutvikling, kunnskapsbasert om by- og stedsutvikling, inkludere folkehelseperspektivet i alt vi gjør.

Innen sektor helsevern og sosial omsorg har vi en visjon om at flest mulig skal mestre livene sine selv. Vi satser sterkt på tjenesteinnovasjon, samtidig som vi har et ressurs- og mestringsfokus i møte med alle som mottar tjenester fra oss.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 29.10.2023
Arbeidsgiver: Ullensaker kommune
Sted: Jessheim
Stillingstittel: Enhetsleder
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4717733778

Hva går jobben ut på?

Enhet PRO Jessheim øst holder til på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter, sentralt i bydel Gystadmarka på Jessheim. Sammen med PRO Jessheim vest og PRO Kløfta utgjør enheten store deler av kommunens tjenestetilbud innenfor pleie, rehabilitering og omsorg til beboere på institusjon, omsorgsboliger og hjemmeboende.

PRO Jessheim øst har rett i underkant av 200 medarbeidere og består av tre somatiske avdelinger, en avdeling for mennesker med psykiske helseutfordringer, en ressursavdeling for mennesker med alvorlige tilstander, hjemmetjenesten og nattjenesten, i tillegg til avdeling service og transport. I tillegg har enheten en fag- og kvalitetsressurs som bistår med lederstøtte, fagutvikling, koordinering og internkontroll.

Som enhetsleder vil du ha et overordnet personal- og resultatansvar for PRO Jessheim øst. Du vil rapportere til kommunaldirektør for sektor helsevern og sosial omsorg og være en del av sektorens ledergruppe.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet bestå i å:

 • sørge for kontinuerlig utvikling og drift av enheten, hovedsakelig på strategisk nivå
 • sikre at tjenester utøves i samsvar med mål- og kvalitetskrav, i tråd med sentrale og lokale føringer
 • utnytte økonomiske og strukturelle rammer
 • sikre et helsefremmende, trygt og godt arbeidsmiljø
 • delta aktivt i sektorens strategiske utviklingsarbeid
 • Dersom det inntreffer hendelser som fører til at kommunen setter kriseledelse, vil du også gå inn i en rolle som nestleder for kommunens etableringsteam. Dette innebærer delansvar for etablering og operativ drift av et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) og et mottakssenter.

Ullensaker kommune er en del av Helsefellesskapet Ahus og kommunene. Alle enheter innen sektor helsevern og sosial omsorg skal bidra til god samhandling, med mål om å utvikle gode og helhetlige helsetjenester til befolkningen i sykehusets opptaksområde.

Ullensaker kommune vedtok nylig en helhetlig helse- og omsorgsplan, som identifiserer behov og nødvendige tiltak for å dreie tjenestene våre i en mer bærekraftig retning. Det videre arbeidet med å realisere planen vil kunne medføre endringer i ansvar og oppgaver for alle enhetene i sektoren.

Hva ser vi etter hos deg?

Vi vil i stor grad vektlegge personlig egnethet, og ser etter en som kjenner seg igjen i det meste av dette:

Er du folkelig, direkte og tydelig i måten du kommuniserer på?
Greier du å få andre til å samarbeide og jobbe mot felles mål?
Takler du krevende og usikre situasjoner på en trygg og god måte?
Står du støtt i lederrollen, selv når det stormer som verst?
Greier du å skape handlingsrom ved å se muligheter der andre ser problemer?
Er du en relasjonsbygger som både gir og får tillit?
Er du engasjert, med evne til å begeistre og motivere?
Er du nysgjerrig på mulighetene som ligger i eksisterende verktøy, ny teknologi og kunstig intelligens?
Har du solide IT-ferdigheter og god system- og prosessforståelse?
Er du god til å løfte blikket og tenke strategisk, helhetlig og langsiktig?
Liker du å lære og utvikle deg selv?

Hvilken kompetanse må du ha?

Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå, helst innen helsefag
Videreutdanning innen ledelse, helst på masternivå
Relevant ledererfaring, med gode resultater å vise til
Solid budsjett- og økonomiforståelse
Innsikt i fagområdene pleie, rehabilitering og omsorg
Erfaring med offentlig sektor og samspillet mellom politikk, fag og administrasjon

Hva kan vi tilby deg?

En jobb med mening – du får ansvar for kommunens varme hender
Påvirkningskraft – du får muligheten til å være med og utvikle fremtidens tjenestetilbud
Faglig utvikling – vi har et aktivt lederutviklingsperspektiv, tilrettelegger for kompetanseheving og har muligheter for videreutdanning
Delingskultur – kompetanse er til for å deles og vi spiller hverandre gode
Gode hjelpere – enhetens fag- og kvalitetsressurs, rådgiverne i kommunaldirektørs stab og andre støttefunksjoner vil bidra til å spille deg god
Fleksibel arbeidshverdag – du vil ha fleksitidsordning og mulighet til å jobbe hjemmefra når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre. Som enhetsleder vil du være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, men vi kompenserer for merarbeid utenfor normal arbeidstid (jf. Hovedtariffavtalen) med hele 15 dager til avspasering per år.
God pensjonsordning – du får en av Norges beste pensjonsordninger i KLP med attraktive tilleggsfordeler innen sparing, forsikring og banktjenester. Les mer på klp.no.
Lønn – du vil få en årslønn mellom 900 000–1 000 000 kr, avhengig av kvalifikasjonene dine. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere å gi noe høyere lønn.

Vi er mer opptatt av hva du kan, dine erfaringer og kompetanse enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor ber vi deg om å levere en god og beskrivende CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert for stillingen. Du trenger altså ikke å skrive eller legge ved et søknadsbrev. Du må imidlertid laste opp vitnemål og attester som vedlegg til søknaden.

Synes du stillingen virker spennende eller er det noe du lurer på? Ta gjerne kontakt med Gunnhild Grimstad-Kirkeby for en uformell prat. Får du ikke svar når du ringer, send en tekstmelding så blir du ringt opp.

Arbeidsplassene i Ullensaker kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile kommunens befolkning. Vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel, og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor, så tar vi stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Kan vi ikke det, hører du selvsagt fra oss (jf. offentleglova § 25)».

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder seks måneders prøvetid.

Ved tilsetting må du fremlegge gyldig politiattest iht. § 5-4 i helse- og omsorgstjenesteloven. Vi gjør oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Vi krever kun attest av den søkeren som tilbys stillingen. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

 

Søk på stillingen her.

 
 
Gunnhild Grimstad-Kirkeby
Kommunaldirektør, helsevern og sosial omsorg
 
Elisabeth Støve
Seniorrådgiver, helsevern og sosial omsorg

 

Om arbeidsgiveren

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Ullensaker kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Berit Arnesen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: 477 87 046
 • Kjersti Lindseth
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: Telefon: 488 88 165

Lokasjon

 • Jessheim

Søknadsfrist

Oktober 29, 2023