Dette er en spennende stilling for deg som er glad i å utøve godt lederskap

Enhetsleder ved Solhov bosenter

 

Om stillingen

 • Lyngen kommune har ledig 100 % stilling som enhetsleder ved Solhov bosenter.
 • Enhetsleder er organisert under kommunalsjef i helse og omsorg, og har dagarbeidstid.
 • Lyngen kommune bruker ACOS WebSak som saksbehandlersystem, og Profil som pasientjournal.
 • Den som tilsettes må fremlegge politiattest.
 • Intervju kan bli foretatt.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) § 2

Arbeidsoppgaver

 • Dine arbeidsoppgaver vil være leder for ansatte som yter tjenester til mennesker i alle aldre med ulike funksjonsnedsettelser. Du skal være med å utvikle gode samarbeidsmodeller hvor brukerne er i fokus.
 • Å være enhetsleder innebærer personal- og økonomiansvar. Videre har du ansvar for daglig drift, fagutvikling ved enheten samt hovedansvar for turnus. Du vil være delaktig i ledergruppen innen helse, sosial og omsorg.
 • Videre vil du som enhetsleder ha samarbeid med kommunal ledergruppe og interkommunale samarbeidspartnere.
 • Solhov bosenter har ca. 37 årsverk med hele og reduserte stillingshjemler. Ansatte i enheten består av vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere og assistenter som jobber i 2 og 3 delt turnus med arbeidshelger.

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søker etter deg som har relevant universitet- eller høyskoleutdanning. Det er ønskelig med mastergrad i ledelse.
 • Du er en leder som inspirerer, er glad i å lede andre og som skaper resultater. Du er glad i å utøve godt lederskap, og blir trigget av sammensatte utfordringer.
 • Du må like å jobbe med endringsledelse, og å lede gjennom andre.
 • Vi søker deg som har gode lederegenskaper, gode samarbeidsevner, er tydelighet, samlende og strukturert. Det er en stor fordel hvis du i tillegg har ledererfaring.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Du må ha grunnleggende IT-kunnskap.
 • Det er ønskelig at søker har førerkort klasse B.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger hos KLP
 • Variert arbeid i et positivt og stabilt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lyngen kommune ligger i tiltakssonen noe som betyr lavere skatt, gratis barnehage, nedskriving av studielån med inntil kr. 30 000 og fritak for el-avgift

Om oss

 • Solhov bosenter er et kommunalt tilbud for utviklingshemmede.
 • Senteret har tre underavdelinger:
 • Solbakken botiltak gir et døgntilbud til 9 beboere i private boliger og kommunale leiligheter.
 • Solhov bosenter gir et døgntilbud til 12 beboere i kommunale leiligheter. Gruppa har ulike grad av utviklingshemming. Personale bistår brukere i alle livssituasjoner og daglige aktiviteter.
 • Solhov avlastingsleilighet gir tilbud om avlastning til utviklingshemmede som bor hjemme hos pårørende.
 • Helse og omsorg jobber aktivt med velferdsteknologi, og implementeringen av dette er startet på enhetene.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 29. oktober 2023

 

Spørsmål om stillingen

Liv-Merethe Sørensen, kommunalsjef helse og omsorg

400 28 523

[email protected]

Arbeidsgiver Lyngen kommune

Kommune Lyngen

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Solhovlia 18, 9060 Lyngseidet

 

Lyngen kommune er en kommune med ca. 2 700 innbyggere.

Kommunen er kjent for sin rolige fjord, Lyngenfjorden, og sine majestetiske fjell, Lyngsalpan. Kommunen ligger ca. 1,5 times biltur øst for regionens største by, Tromsø.

Lyngen kan by på et variert arbeidsmarked, et godt utviklet tjenestetilbud, levende lokalsamfunn og gode økonomiske virkemidler.

 

Del stillingen

Selskap

Lyngen kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Klikk på utlysningen for mer informasjon
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Lyngseidet

Søknadsfrist

April 1, 2023