Ergoterapeut i mestringsteam (søknadsfrist 27.01)

 

Hjemmetjenesten, Nes kommune

Ergoterapeut i mestingsteam

 

Nes kommunes mestringsteam er knyttet til hjemmetjenesten.

Teamet består av ergoterapeuter, fysioterapeut, sykepleier, helsefagarbeidere og vernepleier

Målsetting ved med mestringsteamet, er å få til et godt og tverrfaglig samarbeid ved utskriving fra sykehus, og redusere behovet for sykehjem.

Hovedmålet er at Nesbuen skal mestre egen hverdag i eget hjem.

Det får vi til ved å legge tilrette for at brukerne kan bo lengst mulig i egen bolig, med best mulig livskvalitet og med riktige tjenester til rett tid, og ved å Jobbe systematisk med å få til gode overganger og gode brukerreiser.

Utvikling av mestringsteamet er et av de viktigste tiltakene for å tilpasse tjenestene til en økende andel eldre i fremtiden, og en økende andel yngre med behov for sammensatte tjenester.

God brukermedvirkning skal sikres gjennom “hva er viktig for deg samtalen” og definering av brukerens egne mål.

Arbeidsoppgaver

 • Mestringsteamet jobber med å kartlegge, vurdere, avklare og rehabilitere personer som er i behov av helse- og omsorgstjenester på grunn av en funksjonssvikt. Sentralt står kartlegging og trening av fysisk funksjon og dagliglivets aktiviteter.
 • Det er fokus på mestring av dagliglivets aktiviteter for å kunne bli boende hjemme og/eller gjenvinne funksjon.
 • Sentrale arbeidsoppgaver er å kartlegge grunnleggende behov, utføre kliniske vurderinger og rehabilitering av innbyggere med funksjonsfall, samt koordinere pasientforløpet ihht behov, ADL-/funksjonstrening, veiledning av annet helsepersonell , vurdere behov for- og søke om tekniske hjelpemidler, i tillegg til tett samarbeid med andre avdelinger i hjemmetjenesten

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i ergoterapi med autorisasjon, gjerne videreutdanning i rehabilitering eller geriatri
 • Ønskelig med erfaring fra hverdagsrehabilitering, rehabilitering og arbeid i førstelinjetjenesten
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bidra i et tverrfaglig team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

 • Du må ha et engasjement for kunnskapsbasert praksis/læring og et mestringsperspektiv
 • Vi søker en positiv, motivert og engasjert medspiller til vår virksomhet
 • Du må være løsningsfokusert, fleksibel og ha evne til å jobbe selvstendig
 • Du må ha god evne til å motivere andre

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søknadsfrist:  27.01.2020

 

Arbeidsgiver:  Nes kommune
Sted:  Årnes
Stillingstittel:  Ergoterapeut i mestingsteam
Heltid / Deltid:  Heltid
Ansettelsesform:  Fast
Stillingsprosent:  100
Webcruiter-ID:  4168817693
Stillinger:  1

 

Kontaktinformasjon

Atle Jahrn
Konstituert virksomhetsleder hjemmetjenesten
971 46 380

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes. Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune i Akershus

Kontaktinfo

 • Atle Jahrn
 • Tittel: Konstituert virksomhetsleder hjemmetjenesten
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 971 46 380

Lokasjon

 • Årnes

Søknadsfrist

Januar 27, 2020