Ergoterapeut

Helseavdelingen, Tana kommune

Søknadsfrist 17.03.202|

 

Deanu gielda- Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark.

I Tana har samiske, norske, finske og russiske grupper gjennom århundrer levd tett på hverandre. Her er også noe av den mest uberørte naturen vi har i Europa med vidder, fjell, skog, elv og fjorder. Dette byr på fabelaktige muligheter for friluftsliv av enhver smak: skiturer, snøscooterturer, ski-kiting, padling, dykking, hundekjøring, jakt, fiske og høsting av naturens grøde.  Her er også en rekke foreninger og idrettsklubber som tilfører kommunen ulike kulturelle og sportslige aktiviteter.

Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Helseavdelingen i Tana kommune består av helsestasjon, fysioterapitjeneste, legesenter, tjenesten for funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste.

Rus- og psykisk helsetjeneste har et lavterskel tilbud til innbyggerne i Tana, som trenger støtte og oppfølging til sin psykiske helse, eller til å ta kontroll over egen rusbruk. Tjenesten har også ansvar for støttekontakt og omsorgslønn tilhørende brukere i denne gruppen. Ansvaret for psykososialt kriseteam er satt hos Helseavdelingen, ledelse av psykososialt kriseteam ligger i stillingers ansvar. Tjenesten samarbeider med andre instanser som fastleger, spesialisthelsetjenesten, nav, helsestasjon og andre aktuelle instanser ved behov.

Tjenesten er sammensatt av vernepleier, sykepleiere, psykolog, spesialpedagog, og miljøarbeider. I tillegg deltar tjenesten i et prosjekt som handler om å styrke brukermedvirkningen i kommune, og i har i den forbindelse ansatt en erfaringskonsulent.

Befolkningen kan selv be om bistand fra tjenesten, fastlegen kan henvise folk til tjenesten, og samarbeidspartnere kan be om at personer får tilbud fra tjenesten.

I team rus- og psykisk helsetjeneste har vi for tiden følgende ledige stillinger:

 100 % fast stilling som ruskonsulent og leder av psykososialt kriseteam ID 885.

Utdanning og kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon som sykepleier, helst med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vernepleier, eller sosionom
 • Beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig godt
 • Krav om førerkort kl.B
 • Under ellers like vilkår, vil søkere som behersker både norsk og samisk bli foretrukket.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og god samarbeidsevne.

Vi tilbyr: 

 • En spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og med tett samarbeid med andre faggrupper.
 • God pensjons og forsikringsordning.
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Henvendelser kan rettes til:  virksomhetsleder for helseavdelingen Per Ivar Stranden, tlf.46400 341, e-post: [email protected]

Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, jf. Helsepersonelloven § 20a første ledd må tilfredsstillende politiattest fremlegges.

Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist 08.11.20

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis tas med til eventuelt intervju.

Her kan du søke på stilling  

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under

 

Del stillingen

Selskap

Tana kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Per Ivar Stranden
 • Tittel: virksomhetsleder for helseavdelingen
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 464 00 341

Lokasjon

 • Tana

Søknadsfrist

Mars 17, 2021