Ergoterapeuter fast og vikariat 100% (søknadsfrist 28.05)

Våler kommune helse

Vi har ledig 100% fast stilling

Ergoterapeut

 

Våler er en mellomstor kommune i sterk vekst og vi søker etter en engasjert ergoterapeut. Vi har fått midler til å styrke og utvikle habilitering og rehabilitering i kommunen. Stillingen skal i hovedsak benyttes til barn og unge og noe hjelpemiddelformidling opp mot voksne og eldre.

Det ønskes snarlig tiltredelse.

Pr i dag er det 3 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut i tjenesten, utlyst stilling kommer i tillegg.

Virksomheten består av fysioterapi, ergoterapi, friskliv, psykisk helse og rus, helsestasjon- og skolehelse, samt åpen barnehage. Vi jobber etter Familiens hus-modellen med lav terskel for kontakt og tett samarbeid mellom tjenestene. Vårt hovedfokus i møtet med innbyggerne er «Hva er viktig for deg?» og mestring, helse og trivsel i hverdagen.

Har du lyst til å bli med på laget?

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert ergoterapeut
 • Erfaring fra arbeid med både barn og voksne er ønskelig
 • Førerkort type B

Stillingens hovedoppgaver:

 • Kartlegging og vurdering av funksjons- og mestringsevne hos barn og voksne
 • Hjelpemiddelformidling
 • Tilrettelegging av bolig og omgivelser
 • Samarbeid med habiliteringstjenesten og rehabiliteringsavdeling på sykehjem og i sykehus
 • Deltakelse i tverrfaglig arbeid med rehabiliterende fokus
 • Samarbeid med øvrige kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten
 • Individuell koordinator for enkelte barn
 • Kommunal hørselskontakt

Personlige egenskaper:

 • Systematisk, strukturert og løsningsorientert
 • God rolleforståelse og arbeidskapasitet
 • God evne til både selvstendig arbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Omstillingsdyktig
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

Vi kan tilby:

 • Fast 100 % stilling
 • Varierte og spennende arbeidsdag
 • Engasjert fagmiljø og mulighet for utvikling
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Kommunale vilkår og gunstige pensjonsordninger gjennom KLP
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet. Det forventes bruk
 • av egen bil i tjenesten.

Annet:

For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde og lønn etter avtale.

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Våler kommune benytter elektronisk søkeprosess og søknad sendes via «ledige stillinger» på våre hjemmesider. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Godkjent politiattest må fremlegges før ansettelse.

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten.

Ønske om unntatt offentlighet vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Fylke: Viken
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 28.05.2020

 

Tiltredelse: snarest
Arbeidssted: Våler kommune

 

Kontaktpersoner:

Ergoterapeut Anna Ree
mob: +47 917 41 255

Virksomhetsleder Eline Uthus
tlf: +47 69 28 92 04  mob: +47 958 25 661

 

Hjemmeside:
http://www.valer-of.kommune.no

Våler kommune 

Våler kommune ligger attraktivt til i Mosseregionen i den østre delen av Viken fylke, med kort vei til Oslo. Vi er en landbrukskommune med en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Våler kommune har om lag 5700 innbyggere, og er en kommune i vekst. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og leverer gode tjenester gjennom 650 kompetente og engasjerte medarbeidere. Våler kommune satser sterkt på digitalisering og brukermedvirkning og vår visjon er “vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter”. Mer om oss på www.valer-of.kommune.no.

 

—————————————————————————————————————————-

Våler kommune Helse / Velferd

Vi har ledig et vikariat som

Ergoterapeut i 100% stilling

 

Våler er en mellomstor kommune i sterk vekst og vi søker etter en engasjert ergoterapeut som kan gå inn i et svangerskapsvikariat. Stillingens arbeidsoppgaver retter seg i hovedsak mot voksne og eldre, og ergoterapeuten vil delta i hverdagsrehabiliteringsteamet som er under oppstart i kommunen

Vikariatet er ledig fra 15.9.2020 – 21.6.2021.

Virksomheten stillingen er plassert i består av fysioterapi, ergoterapi, friskliv, psykisk helse og rus, helsestasjon- og skolehelse, samt åpen barnehage. Vi jobber etter Familiens hus-modellen med lav terskel for kontakt og tett samarbeid mellom tjenestene. Vårt hovedfokus i møtet med innbyggerne er «Hva er viktig for deg?» og mestring, helse og trivsel i hverdagen.

Har du lyst til å bli med på et viktig arbeid for Vålers befolkning?

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert ergoterapeut
 • Erfaring fra arbeid som ergoterapeut er ønskelig
 • Førerkort type B

Stillingens hovedoppgaver:

 • Kartlegging og vurdering av funksjons- og mestringsevne
 • Hjelpemiddelformidling
 • Tilrettelegging av bolig og omgivelser
 • Deltakelse i tverrfaglig arbeid med rehabiliterende fokus for hjemmeboende og beboere i sykehjem
 • Kontaktperson for NAV hjelpemiddelsentral og bedrift med ansvar for korttidsutlån av hjelpemidler
 • Samarbeid med øvrige kommunale virksomheter og helsetjenester, samt spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper:

 • Systematisk, strukturert og løsningsorientert
 • God rolleforståelse og arbeidskapasitet
 • God evne til både selvstendig arbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Omstillingsdyktig
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

Vi kan tilby:

 • Vikariat i 100 % stilling
 • Varierte og spennende arbeidsdag
 • Engasjert fagmiljø og mulighet for utvikling
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Kommunale vilkår og gunstige pensjonsordninger gjennom KLP
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet. Det forventes bruk av egen bil i tjenesten.

Annet:

For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde og lønn etter avtale.

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Våler kommune benytter elektronisk søkeprosess og søknad sendes via «ledige stillinger» på våre hjemmesider. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.

Godkjent politiattest må fremlegges før ansettelse.

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten.

Ønske om unntatt offentlighet vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Fylke: Viken
Jobbtype: Vikariat
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 28.05.2020

 

Tiltredelse: 15.09.2020
Arbeidssted: Våler Kommune

 

Kontaktpersoner:

Ergoterapeut Anna Ree
mob: +47 917 41 255

Virksomhetsleder Eline Uthus
tlf: +47 69 28 92 04 mob: +47 958 25 661

 

Hjemmeside:

http://www.valer-of.kommune.no

 

Våler kommune helse

Våler kommune ligger attraktivt til i Mosseregionen i den østre delen av Viken fylke, med kort vei til Oslo. Vi er en landbrukskommune med en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Våler kommune har om lag 5700 innbyggere, og er en kommune i vekst. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og leverer gode tjenester gjennom 650 kompetente og engasjerte medarbeidere. Våler kommune satser sterkt på digitalisering og brukermedvirkning og vår visjon er “vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter”. Mer om oss på www.valer-of.kommune.no.

Del stillingen

Selskap

Våler kommune i Østfold

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Våler I Solør

Søknadsfrist

Mai 28, 2020